Yritysneuvonta

Elinkeinotoimen tehtävistä vastaa kunnanjohtaja, joka hoitaa kunnan ja yritysten väliset elinkeinotoimen asiat. Alkavien yritysten neuvontapalveluista huolehtii Tilitoimisto J. Syrjätie. EU-hankeneuvontaa järjestää myös Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry ja ProAgria. Yritystukiin liittyviä neuvontapalveluita saa myös Satakunnan ELY -keskukselta.

Honkajoen yrityspalvelut

Honkajoen kunnan elinkeinotoimesta vastaa kunnanhallitus. Kunnan elinkeinotoimen asioita johtaa kunnanjohtaja Ulla Norrbo. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuonna 2013 kunnan elinkeinostrategian. Kunnanvaltuusto päättää kauppakirjojen ja sopimusten hyväksymisestä. Vuokrasopimukset ja kuntarahaosuuden myöntämisestä päättää kunnanhallitus.

Alkavan yrityksen perustaja sekä yrityshanketta valmisteleva yrittäjä voi suoraan ottaa yhteyttä alla oleviin palveluiden tuottajiin. Hankkeiden kuntarahaosuuden osalta tai muissa yritystoimintaan liittyvässä asioissa yrittäjä voi ottaa yhteyden kunnanjohtajaan.

Honkajoen kunta on kaavoittanut teollisuustien varteen yritystoiminnan käyttöön Peltosen teollisuusalueen. Kunta luovuttaa teollisuushallin rakentajalle tontin ilmaiseksi, jos yrittäjä työllistää vähintään yhden työntekijän. Mikäli yrittäjä työllistää vähintään kaksi työntekijää yrittäjä saa ilmaiseksi vesi- ja jätevesiliittymän.

Honkajoen kunnan elinkeinotoimen yhteystiedot:

Kunnanjohtaja Ulla Norrbo     044 577 5202
ulla.norrbo(a)honkajoki.fi
Porhontie 5, 38950 Honkajoki
www.honkajoki.fi

Alkavien yrittäjien palvelut

Honkajoen kunta on tehnyt sopimuksen Tilitoimisto J. Syrjätie Ky:n kanssa alkavien yrittäjien neuvontapalveluista. Palvelu sisältää sopimuksen mukaan seuraavat osa-alueet:

  • Arvioidaan alkavan yrittäjän liikeidea ja laaditaan liiketoimintasuunnitelma
  • Kannattavuuden tarkastelu, tuotteiden hinnoitteluperusteet, rahoitusneuvonta, starttirahalausunnot, yhtiömuotojen tarkastelu ja verotukseen liittyvät kysymykset
  • Yrityksen perustamiseen liittyvien asiakirjojen laatiminen
  • Alkavan yrityksen tukirahoituksen selvittäminen ja haku

Yhteystiedot: Tilitoimisto J. Syrjätie

Juhani Syrjätie   Puh. (02) 578 3895 050 573 6777  
Torikatu 4, 38700 Kankaanpää
juhani.syrjatie(a)tilitoimistosyrjatie.fi

Starttirahalausunnot

Starttiraha on aloittavalle yrittäjälle tarjottava etu, joka edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä. Sen myöntämisestä päättää Työ- ja elinkeinotoimisto. TE-toimisto käyttää yleensä aina ulkopuolista asiantuntijaa arvioimaan sunniteltavaa yritystoimintaa ja antamaan sarttirhalausunnot.

Satakunnan ELY–keskus on kilpailuttanut starttirahalausuntojen antajan ja hyväksynyt lausuntojen antajiksi seuraavat yhteisöt:

Prizztech Oy | Yhteispalvelupiste Enter (ent. Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy)

Ajanvaraukset neuvojalle verkossa prizz.fi/ajanvaraus     (02) 620 5300 (vaihde)  
Käyntiosoite: Kauppakeskus Puuvilla, Siltapuistokatu 14, 3. krs, Pori
Postiosoite: PL 18, 28101 Pori

Euran kunta

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy

Keskuskatu 51 b, 2. krs (Torikulma), 38700 Kankaanpää

Yrityshankkeet

OmaYristys-Suomi -verkosto

Honkajoen kunta on mukana Yritys-Suomi -verkostossa. Yritys-Suomi on julkisten yrityspalveluorganisaatioiden yhdessä muodostama palvelu yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille. Yritys-Suomi palvelee verkossa, puhelimitse sekä henkilökohtaisesti verkoston palvelupisteissä kautta maan. Palvelua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö. Yritys-Suomi -verkkopalvelun ylläpito, sisällöntuotanto ja kehittämiseen liittyvät tehtävät ovat ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) vastuulla.

Yritys-Suomen verkkopalvelu kokoaa yrityksen tarvitsemat palvelut yhteen osoitteeseen. Yrityssuomi.fi on käyttäjälle maksuton neuvonta- ja asiointipalvelu, joka tarjoaa tietoa ja palveluja yritystoiminnan käynnistämiseen, kasvattamiseen ja kehittämiseen. Verkkopalvelu sisältää tiedot lakisääteisistä ja julkisista yrityspalveluista sekä lisäksi tietoa osittain tai kokonaan yksityisesti rahoitetuista yrityspalveluista.

Verkkopalvelu muodostuu polkumaisesti etenevistä, yrityksen kehityskaaren mukaisista tietokokonaisuuksista, palveluverkostoon kuuluvien organisaatioiden yhdenmukaisista palvelukuvauksista ja sekä muista palvelun aihealueeseen kuuluvista sisällöistä. Yritys-Suomi-verkkopalvelu on julkista yrityspalvelutarjontaa yhdenmukaistava alusta, joka mahdollistaa myös seudullisten yrityspalvelujen tuomisen yhteiselle sivustolle. Varsinaisen tietosisällön lisäksi ydinsisältöä ovat yritystoimintaan liittyvät lomakkeet ja sähköiset asiointipalvelut.

Verkko-osoite: www.yrityssuomi.fi

ProAgria

Honkajoen kunta on mukana Satakunnan ProAgria yritysneuvontahankkeessa. Yrityksellä on mahdollisuus saada yksi maksuton hankeneuvontapäivä. Hankeneuvontaa hoitaa Honkajoen osalta yritysneuvoja Anne Heikintalo.

ProAgria on Satakunnan maaseutualueiden yrittäjiä palveleva asiantuntijajärjestö. ProAgria yritysneuvontahanke tukee maaseudun kilpailukykyä, elinvoimaisuutta ja hyvinvointia sekä tarjoaa monipuolisia palveluja maaseutualueiden pk-yrityksille.

ProAgria tukee yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä ja järjestää myös koulutusta sekä auttaa yrittäjiä esimerkiksi EU-hakemusviidakon kiemuroissa.

Yhteystiedot: ProAgria Länsi-Suomi

Anne Heikintalo     050 527 7145  
Itsenäisyydenkatu 35 A 28130 Pori
anne.heikintalo(a)proagria.fi
www.yrityssatakunta.fi

Leader hankeneuvonta ja –rahoitus

Honkajoen kunta on mukana Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n toiminnassa. Yhdistys hoitaa Leader–hanketoimintaa, hankeneuvontaa ja aktivointia Pohjois-Satakunnassa ja Luoteis-Pirkanmaalla. Yhdistyksen kehittämisohjelma toteuttaa Satakunnan maaseutustrategiaa, joka puolestaan on osa Manner-Suomen Maaseudun Kehittämisohjelmaa. Ohjelman toteutuksessa päätöksenteko on tuotu ruohonjuuritasolle ja hankevalinnat tekee yhdistyksen hallitus.

Leader-yritystukea voivat hakea mikroyritykset,

  • jotka työllistävät alle 10 henkilöä
  • 18–62-vuotiaat yrittäjät
  • riittävän ammattitaidon omaavat yrittäjät
  • kaikki yritysmuodot
  • myös maatilakytkentäiset yritykset (ei kuitenkaan perusmaatalouteen)
  • kaikki toimialat lukuun ottamatta vähittäiskauppaa, liikennöintiä ja koneurakointia

Yritykset voivat hakea Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:ltä avustusta investointeihin (koneet, laitteet ja rakennukset), käynnistystukea ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen ja kehittämisavustusta esim. tuotekehitykseen, markkinointisuunnitelman tekemiseen tai osaamisen kehittämiseen.

Yhteystiedot: Leader Pohjois-Satakunta

Toiminnanjohtaja Juha Vanhapaasto     050 589 6269  
Leader hankeneuvonta ja –rahoitus
Keskuskatu 51 b, 38700 Kankaanpää
juha.vanhapaasto(a)kankaanpaa.fi
www.aktiivinen.fi

Satakunnan ELY–keskus, Yrityspalvelut

ELY-keskukset tukevat pk-yritysten perustamista, kasvua ja kehittymistä tarjoamalla neuvonta-, koulutus- ja kehittämispalveluja sekä rahoitusta.

ELY-keskuksesta saa neuvoja yrityksen perustamiseen, apua liikeidean arviointiin sekä koulutusta yritystoiminnan aloittamiseen ja hallintaan. Myös yrityksen rekisteröintiin liittyvät asiat voi hoitaa joko ELY-keskuksessa tai alueen yrityspalveluverkoston yhteisessä neuvontapisteessä.

ELY-keskuksella on lisäksi palveluja yritystoiminnan kasvuun ja kehittämiseen, kuten kansainvälistymiseen, liiketoiminnan ja johtamistaitojen tehostamiseen, teknologian ja innovaatioiden kehittämiseen, henkilöstön ammattitaidon päivittämiseen tai uusien työntekijöiden kouluttamiseen. ELY-keskus voi osallistua myös kehittämishankkeiden rahoitukseen. Rahoitustuki on harkinnanvaraista, ja tuen suuruus vaihtelee hankkeen luonteen mukaan.

Myös Tekesin teknologiapalvelut ovat ELY-keskuksen asiakkaiden käytössä.

Yhteystiedot: Satakunnan ELY–keskus

Puhelinvaihde     0295 022 000  
Johto, hallinto, työllisyyden ja yrittäjyyden sekä innovaatioiden ja kansainvälistyvän liiketoiminnan palvelut
Käyntiosoite: Valtakatu 12 B, 28100 Pori
Postiosoite: PL 266, 28101 Pori
Avoinna arkisin klo 8 - 16.15
www.ely-keskus.fi

Sukupolven- ja omistajavaihdospalvelu

Honkajoen kunta on tehnyt sopimuksen Satakunnan Yrittäjien kanssa sukupolven- ja omistajavaihdospalveluista.

Yhteystiedot

Sukupolven- ja omistajanvaihdoskoordinaattori Pia Österlund     050 410 0957  
pia.osterlund(a)yrittajat.fi
www.yrittajat.fi/satakunnan-yrittajat

Lisätietoja palvelusta, myytäviä yrityksiä ja yritysten ostoilmoituksia sekä maakunnan omistajanvaihdosasiantuntijoiden yhteystietoja löytyy Satakunnan Yrityspörssistä osoitteesta www.satakunnanyrityspörssi.fi