Uusimmat hankkeet Honkajoen kunnassa

Tuulivoiman lisärakentaminen 

Honkajoen kunta on joulukuussa 2019 solminut tuulivoiman lisärakentamiseen tähtäävän aiesopimuksen Neoen'in kanssa. Tavoitteena on yhteensä n. 35 tuulivoimalan rakentaminen Paholammin ja Marjakeitaan alueille. Hankkeet ovat selvitysasteella, sillä neuvottelut alustavien hankealueiden maanomistajien kanssa ovat vielä kesken.

Maanomistajat ovat 9.7.2020 keskuudestaan nimenneet edustajat tarkentaviin maanvuokrasopimusneuvotteluihin. 

22.9.2020: Maanvuokrasopimusneuvottelut ovat päättyneet. Maanomistajille lähetetään maanvuokrasopimus -asiakirjat.  

Maanomistajat ovat 22.9.2020 kokouksessaan valinneet keskuudestaan seurantaryhmän, joka toimii linkkinä maanomistajien ja hanketoimijan kanssa.

Geopark-hanke

Honkajoen keskustaajaman kehittämissuunnitelma

Masiina Messujen kansainvälistymishanke

Tuulipuiston jatkohanke, hankesuunnitelma

Pesämäen kehittämishanke 2014

Toteutuneet hankkeet

Vihercentter-hanke, loppuraportti

Kylät kehittymään yhteistyöllä, loppuraportti

Valokuituhanke

Pesämäen monitoimikeskus

Kansainvälinen Honkajoki -hanke, loppuraportti