Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta sovelletaan kaikkiin henkilötietoja käsitteleviin yrityksiin ja organisaatioihin. Uudella asetuksella halutaan painottaa entistä vahvemmin henkilön oikeutta päättää omista tiedoista ja omien henkilötietojen käytöstä.

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi- ja osoitetiedot. Henkilötietoja voidaan kerätä ja tallentaa esimerkiksi kun rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä on asiallinen yhteys kuten esimerkiksi asiakassuhde, palvelussuhde tai oppilassuhde.

Henkilötietolain mukaan henkilölle on pyynnöstä annettava tieto siitä, mitä henkilötietoja hänestä henkilörekisteriin on kirjattu ja millä perusteella niitä käsitellään. Tarkastusoikeuttaan käyttämällä hän voi myös rekisteröitynä vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

Sivulle on koottu osa henkilötietolain mukaisista Honkajoen kunnan tietosuoja- ja rekisteriselosteista. Kukin hallintokunta vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Yleishallinto

Maaseututoimi

Lomatoimi

Sivistystoimi

Tekninen toimi

Viestintävirasto: Tietoturva