Yksityistieavustukset

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi myöntää avustuksia yksityisteiden tiekunnille.

Tiekunnat voivat hakea avustusta yksityisteiden hoitoon. Tiekunta on tieosakkaiden virallinen yhteenliittymä, joka päättää yksityistien kunnossapidosta osakkaiden puolesta. Kunta julistaa avustukset haettavaksi vuosittain keväällä ja ilmoittaa asiasta tarkemmin kuntatiedotteessa ja kunnan kotisivuilla.

Toimi näin:

Toimita allekirjoitettu tieavustushakemus tekniseen toimistoon tai lähetä hakemus sähköpostilla. Hakemus tulee toimittaa määräaikaan mennessä.

Kenelle ja millä ehdoin:

Avustusten saaminen edellyttää, että

1. tielle on perustettu tiekunta

2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

Kunnan kunnossapitoavustusta myönnetään hakemuksesta vakituisesti asutuille tien osille. Avustus maksetaan, kun hakija on esittänyt hyväksyttävät menotositteet määräaikaan mennessä.

Taustakuvaus

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.Yksityistieavustusten hakeminen

Ohje yksityistieavustusten hakemiseen v. 2020

Liikenneväylät ja yleiset alueet -verkkosivu

Lisätietoa liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapidosta sekä yksityisteistä.

Tieavustushakemus

Tieavustushakemuksella haetaan kunnan yksityistieavustusta.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja vastaa teknisestä toimesta, vesihuoltolaitoksesta ja rakennusvalvonnasta teknisen lautakunnan alaisena.

Puh: 044 577 5230

Teknisen toimen toimistosihteeri

Teknisen toimen, vesihuoltolaitoksen ja rakennusvalvonnan asiakaspalvelu ja laskutus.

Puh: 050 577 5231

Kunnanvirasto


Kunnanviraston palvelupiste

Puh: 050 577 5200

Fax: (02) 577 5214

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
maanantai - torstai 08.00 - 15.30
perjantai 08.00 - 13.45

Arkipyhää edeltävänä aattona
maanantai - perjantai 08.00 - 13.45


Osoite: Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI