Talousveden laskutus

Vesilaitoksen toimittama talousvesi on maksullista. Veden kulutusta mitataan kiinteistökohtaisilla vesimittareilla.

Vesilaitoksen asiakkaita laskutetaan pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa: arviolaskutus 31.3. saakka ja tasauslaskutus 30.9. saakka. Jos kiinteistö on tyhjillään tai kulutus talviaikana on vähäistä esim. kesämökeissä, ei arviolaskutusta keväisin vaan lukemalaskutus vuosittain syksyisin. Puhtaan veden hintaan vaikuttavat vedenoton, veden käsittelyn ja jakeluverkoston kustannukset. Taksan vahvistaa tekninen lautakunta.

Jäteveden käsittely on maksullista. Hinta muodostuu viemäriverkoston ja jäteveden käsittelyn kustannuksista. Jäteveden käsittely on kalliimpaa kuin puhtaan veden osto. Sakokaivolietteiden käsittelymaksut ovat korkeampia kuin tavanomaisen talousjäteveden käsittelymaksut. Umpikaivolietteen käsittelymaksu on sama kuin jätevesimaksu.

Toimi näin:

Kiinteistön omistajalla tai haltijalla on velvollisuus ilmoittaa vesimittarin lukema, kun vesilaitos sitä tiedustelee. Vesilaitos pyytää lukemailmoitusta yleensä syyskuun kuntatiedotteessa. Ulkopaikkakuntalaisilta tiedot pyydetään sähköpostilla tai tekstiviestillä. Mittarilukuaika on syksyisin syyskuun ja lokakuun vaihteessa. Määrävälein vesilaitos kiertää lukemassa mittarit. Ota yhteyttä laskuttajaan, jos osoitteesi muuttuu tai kiinteistönomistaja vaihtuu.

Kenelle ja millä ehdoin:

Kiinteistön omistajalla tai haltijalla on velvollisuus ilmoittaa vesimittarin lukema, kun vesilaitos sitä tiedustelee.

Niissä kiinteistöissä joissa ei ole vesimittaria (oman esim. kaivoveden käyttäjät, jotka ovat liittyneet kunnalliseen viemäriverkostoon), jätevesimaksuna laskutetaan 120 litraa/henkilö/vuorokausi.Veden ja jäteveden käyttö- ja palvelumaksut

Maksutaksa on voimassa 1.6.2016 alkaen

Vesihuoltolaitoksen tiedote maksuista

Vesihuoltolaitoksen maksutaksa v. 2016–2017 on voimassa 1.6.2016 alkaen.

Sammutusvesilaitteistojen liittämistaksa

Sammutusvesilaitteistojen liittämistä koskevat maksut ja sopimusehdot

Vesihuoltolaitoksen verkkosivu

Yhteystiedot ja lisätietoa

Teknisen toimen toimistosihteeri

Teknisen toimen, vesihuoltolaitoksen ja rakennusvalvonnan asiakaspalvelu ja laskutus.

Puh: 050 577 5231

Kunnanvirasto


Kunnanviraston palvelupiste

Puh: 050 577 5200

Fax: (02) 577 5214

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
maanantai - torstai 08.00 - 15.30
perjantai 08.00 - 13.45

Arkipyhää edeltävänä aattona
maanantai - perjantai 08.00 - 13.45


Osoite: Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI