Vesihuolto

Kun kiinteistönomistaja haluaa liittää kiinteistön vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, on käännyttävä vesihuoltolaitoksen puoleen.

Vesihuoltolaitos vastaa talousveden toimittamisesta kiinteistöille, vesijohto- ja viemäriverkostojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä jätevesien johtamisesta ja käsittelystä. Vesihuoltolaitos tekee sopimuksen kiinteistön liittymisestä kunnalliseen vesi- ja viemärijohtoon sekä valvoo laitokseen liittyneiden kiinteistöjen vesi- ja viemärijohtojen asennus- ja korjaustöitä.

Kunnan vesilaitokseen kuuluu vedenottamot I ja II, vesijohtoverkoston runkolinjat paineenkorotusyksiköineen, kaksi alavesisäiliötä sekä Kankaanpää-Honkajoki -siirtovesilinja. Honkajoen kunnallinen vesilaitoksen tavoitteena on turvata toiminta-alueen käyttäjille laadullisesti ja määrällisesti häiriötön talousveden jakelu. Vesijohtoverkoston kunnossapidon tavoitteena on satunnaisten putkirikkojen ja vesivuotojen hallinta sekä paineenkorotusyksikköjen rakentaminen heikosta painetasosta kärsiville linjaosuuksille.

Honkajoen kunnan vesi saadaan suureksi osaksi Honkolanmäen ja Palokankaan pohjavesialueelta. Honkajoen kunta on sopinut Kankaanpään kaupungin kanssa lisäveden toimittamisesta Kankaanpäästä Honkajoelle.

Honkajoen kunnallinen viemärilaitos käsittää rakennetun viemärijohtoverkoston, jätevedenpuhdistamon ja kuusi jätevedenpumppaamoa. Viemärilaitoksen tavoitteena on huolehtia toiminta-alueen jätevesien johtamisesta ja puhdistamisesta lupaehtojen edellyttämällä tavalla. Viemäriverkoston kunnossapidon tavoitteena on vähentää vuotovesien määrää linjojen ja kaivojen korjauksilla sekä uusimistoimenpiteillä.

Toimi näin:

Tee hakemus kunnalliseen vesi- ja/tai viemäriverkostoon ja toimita se paperisena tai sähköisenä Honkajoen kunnan tekniseen toimistoon. Varsinainen liittymissopimus tehdään kunnanvirastolla teknisessä toimistossa.

Kenelle ja millä ehdoin:

Kiinteistö on kunnallisen rakennetun vesijohtoverkoston tai viemäriverkoston alueella.

Palvelun maksullisuus:

Liittymismaksu ja rakentamiskorvaukset löytyvät palveluun liitetyiltä verkkosivuilta.Sammutusvesilaitteistojen maksut

Sammutusvesilaitteistojen liittämis- ja käyttömaksut

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset 1.2.2012 alkaen (Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä)

Vesihuollon liittymistaksa

Honkajoen kunnan vesihuoltolaitoksen liittymismaksutaksa 1.1.2010 alkaen

Vesihuoltolaitoksen verkkosivu

Yhteystiedot ja lisätietoa

Vesihuoltolaitoksen tiedote laskutuskausista

Honkajoen kunnan vesihuoltolaitoksen tiedote v. 2019

Veden ja jäteveden käyttö- ja palvelumaksut

Veden ja jäteveden käyttö- ja palvelumaksutaksa on voimassa 1.4.2019 alkaen.

Vesihuoltohakemus

Vesihuoltohakemus kunnalliseen vesi- ja/tai viemäriverkostoon

Siirry lomakkeelle (PDF)

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja vastaa teknisestä toimesta, vesihuoltolaitoksesta ja rakennusvalvonnasta teknisen lautakunnan alaisena.

Puh: 044 577 5230

Teknisen toimen toimistosihteeri

Teknisen toimen, vesihuoltolaitoksen ja rakennusvalvonnan asiakaspalvelu ja laskutus.

Puh: 050 577 5231

Vesihuoltolaitoksen päivystys

Vesihuoltolaitoksen päivystys virka-ajan ulkopuolella.

Puh: 044 970 1224

Kunnanvirasto


Kunnanviraston palvelupiste

Puh: 050 577 5200

Fax: (02) 577 5214

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
maanantai - torstai 08.00 - 15.30
perjantai 08.00 - 13.45

Arkipyhää edeltävänä aattona
maanantai - perjantai 08.00 - 13.45


Osoite: Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI