Rajan näyttö

Rajan näyttö on epävirallinen mittaustoimenpide rajan paikan selvittämiseksi. Rajan näyttössä ei rakenneta rajamerkkejä, eikä rajan paikka laillistu rajan näytön yhteydessä.

Rajan näyttö voidaan myös suorittaa, jos rajamerkki on hävinnyt eikä rajan sijainnista ole naapureiden kesken erimielisyyksiä.

Toimi näin:

Ota yhteyttä kunnan rakennusvalvontaan. Rajan näyttöä voi pyytää Honkajoen kunnan rakennustarkastajalta puhelimitse, sähköpostilla tai asioimalla palvelupisteessä.

Kenelle ja millä ehdoin:

Kunta suorittaa rajan näytön taksaveloituksella, kun näyttö voidaan suorittaa tarvittavalla tarkkuudella.

Palvelu on maksuton, jos se liittyy rakennusluvan hakemiseen.

Taustakuvaus

Rajan näytössä osoitetaan mittaustoimenpiteellä kaavatontin tai muun rekisteriyksikön rajan sijainti maastossa.

Rajan näytössä ei voida rakentaa uusia rajamerkkejä. Rajan näytöllä ei ole vaikutusta kiinteistörekisterissä oleviin tietoihin eikä rajan näyttöä rekisteröidä. Mikäli rajamerkki on kadonnut tarvitaan rajankäynti, joka on maanmittaustoimitus.Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja vastaa teknisestä toimesta, vesihuoltolaitoksesta ja rakennusvalvonnasta teknisen lautakunnan alaisena.

Puh: 044 577 5230

Kunnanvirasto


Kunnanviraston palvelupiste

Puh: 050 577 5200

Fax: (02) 577 5214

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
maanantai - torstai 08.00 - 15.30
perjantai 08.00 - 13.45

Arkipyhää edeltävänä aattona
maanantai - perjantai 08.00 - 13.45


Osoite: Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI