Sijaintikatselmus

Tontin korkeuden näyttö on mittaustoimenpide, jolla osoitetaan rakennuspaikan korkeusasema. Sijaintikatselmuksessa tarkistetaan rakennuspaikan sijainti maastossa.

Rakennuspaikka merkitään maastoon rakennusluvassa hyväksytyn sijainnin mukaan. Rakennuksen valmistuessa tarkistetaan sen sijainti. Luvan myöntämisen jälkeen kunnan rakennustarkastaja antaa tontin korkeusaseman ja merkitsee rakennuksen sijainnin tontilla.

Toimi näin:

Luvanhaltija tai vastaava työnjohtaja tilaa kunnan rakennustarkastajalta. Katselmusaika on hyvä sopia puhelimitse tai sähköpostilla.

Kenelle ja millä ehdoin:

Lupa on myönnetty ja toimenpide tilattu.

Maksu sisältyy lupamaksuun

Taustakuvaus

Tontin korkeuden näytön voi pyytää kunnan kiinteistötoimelta. Tontin korkeuden näyttö on mittaustoimenpide, jolla osoitetaan rakennuspaikan korkeusasema.

Rakennuksen sijainnin merkitsemisellä osoitetaan rakennuksen suunnitelmien mukainen paikka. Sijaintikatselmuksella todetaan rakennuksen sijainti. Siitä annetaan tarvittaessa lausunto. Loppukatselmusta ei voi tehdä ennen kuin sijaintikatselmus on tehty.Rakennusvalvonnan maksutaksa

Rakennusvalvonnan maksutaksa 1.1.2015 alkaen

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja vastaa teknisestä toimesta, vesihuoltolaitoksesta ja rakennusvalvonnasta teknisen lautakunnan alaisena.

Puh: 044 577 5230

Kunnanvirasto


Kunnanviraston palvelupiste

Puh: 050 577 5200

Fax: (02) 577 5214

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
maanantai - torstai 08.00 - 15.30
perjantai 08.00 - 13.45

Arkipyhää edeltävänä aattona
maanantai - perjantai 08.00 - 13.45


Osoite: Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI