Pelastusviranomaisen lausunto lupahakemuksesta ja palotarkastus

Kunnan rakennusvalvonta pyytää pelastusviranomaisen lausunnon lupahakemuksista. Rakentamisaikainen hormikatselmus/palotarkastus.

Rakennustoimisto lähettää sinne toimitetut rakennuslupahakemukset ja tarvittaessa muutkin lupahakemukset pelastusviranomaisen lausunnolle. Honkajoella pelastusviranomaisen tehtäviä hoitaa Satakunnan pelastuslaitos. Palomestarin lausunto liitetään lupa-asiakirjoihin rakennuttajan noudatettavaksi. Jos lupaehdot määräävät suoritettavaksi hormikatselmuksen tai palotarkastuksen, rakennuttaja/vastaava työnjohtaja tilaa sen pelastuslaitokselta.

Uuden pelastuslain myötä pelastuslaitoksen palotarkastuksia ei enää määritellä laissa vaan määritykset tehdään pelastuslaitoksen toimesta. Pelastuslaitoksen palotarkastukset ja muu valvontatoiminta määritellään pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa. Valvontasuunnitelmaan liitteineen pääsee tutustumaan pelastuslaitoksen internet-sivuilta.

Toimi näin:

Tilaa palotarkastus/hormikatselmus pelastuslaitoksen palomestarilta puhelimitse tai sähköpostitse.

Katso palomestarin ja Honkajoen paloaseman yhteystiedot Satakunnan pelastuslaitoksen internet-sivustolta.

Palvelun maksullisuus:

Lausunto ja rakentamisaikainen lupaehtoissa mainittu tarkastus sisältyvät kunnan rakennusvalvonnan perimään lupamaksuun.Palo- ja väestönsuojelu -verkkosivu

Yhteystiedot ja lisätietoa

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja vastaa teknisestä toimesta, vesihuoltolaitoksesta ja rakennusvalvonnasta teknisen lautakunnan alaisena.

Puh: 044 577 5230

Kunnanvirasto


Kunnanviraston palvelupiste

Puh: 050 577 5200

Fax: (02) 577 5214

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
maanantai - torstai 08.00 - 15.30
perjantai 08.00 - 13.45

Arkipyhää edeltävänä aattona
maanantai - perjantai 08.00 - 13.45


Osoite: Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI