Maisematyölupa

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava lupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ym. toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Maisematyölupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Toimi näin:

Hae hakemuslomake kunnan rakennustoimistosta tai lataa se kunnan verkkosivuilta. Ladatun lomakkeen voi täyttää tietokoneella ja tulostaa paperille. Toimita allekirjoitettu hakemuslomake liitteineen kunnan rakennustoimistoon.

Kenelle ja millä ehdoin:

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Kiinteistön sijainti Honkajoen kunnan alueella.

Hinnoittelu rakennusvalvontamaksutaksan mukaan.

Taustakuvaus

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.Rakennusvalvonnan verkkosivu

Yhteystiedot ja lisätietoa

Ohje lupahakemuksen liitteistä

Ohje joka selittää, mitä liitteitä tarvitaan eri tyyppisiin lupahakemuksiin.

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys määrittelee lupajärjestelmät ja rakentamisasiat, vesihuollon järjestämisen sekä jätehuollon.

Rakennusvalvonnan maksutaksa

Rakennusvalvonnan maksutaksa 1.1.2015 alkaen

Työnjohtajan / erityisalan työnjohtajan hakemus

Rakennuslupaan tulee liittää työnjohtajahakemus.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Hakemus rakennusluvan voimassaolon jatkamiseen

Tällä lomakkeella voit hakea rakennusluvan jatkoaikaa.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Naapurin kuuleminen

Tällä lomakkeella selvitetään naapurien kuuleminen rakentamista varten. Lomakkeella ilmoitetaan rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Lupahakemus

Tällä lomakkeella haet rakennuslupaa, toimenpidelupaa tai maisematyölupaa tai teet toimenpideilmoituksen.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja vastaa teknisestä toimesta, vesihuoltolaitoksesta ja rakennusvalvonnasta teknisen lautakunnan alaisena.

Puh: 044 577 5230

Teknisen toimen toimistosihteeri

Teknisen toimen, vesihuoltolaitoksen ja rakennusvalvonnan asiakaspalvelu ja laskutus.

Puh: 050 577 5231

Kunnanvirasto


Kunnanviraston palvelupiste

Puh: 050 577 5200

Fax: (02) 577 5214

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
maanantai - torstai 08.00 - 15.30
perjantai 08.00 - 13.45

Arkipyhää edeltävänä aattona
maanantai - perjantai 08.00 - 13.45


Osoite: Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI