Purkamislupa

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueella on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Rakennuksen purkaminen ilmoitetaan kunnan rakennustoimistoon, joka välittää tiedon väestötietojärjestelmän rakennusrekisteriin.

Toimi näin:

Selvitä lupahakemuksessa , miten purkutyö järjestetään ja rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi. Jätä hakemus kunnan rakennusvalvonnalle.

Hae hakemuslomake kunnan rakennustoimistosta tai lataa se kunnan verkkosivuilta. Ladatun lomakkeen voi täyttää tietokoneella ja tulostaa paperille. Toimita allekirjoitettu hakemuslomake liitteineen kunnan rakennustoimistoon.

Kenelle ja millä ehdoin:

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Rakennustarkastaja tarkistaa, onko rakennus rakennusrekisterissä ja ellei ole, ei purkamislupaa tarvita. Rakennuksen poistuminen ränsistymisen, tuhoutumisen tai purkamisen johdosta tulee ilmoittaa Väestörekisterikeskuksen RK9- lomakkeella "ilmoitus rakennuksen poistumasta". Kiinteistönomistaja voi tarkistaa verohallinnon vuosittaisesta kiinteistöverolaskelmasta, onko rakennus kiinteistöveron piirissä.

Maksut veloitetaan rakennusvalvontamaksutaksan mukaisesti.

Taustakuvaus

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan pääsääntöisesti purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueella on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Vaikka purkuun ei tarvittaisi lupaa, purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle 30 päivää ennen työn aloitusta.Rakennusvalvonnan verkkosivu

Yhteystiedot ja lisätietoa

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys määrittelee lupajärjestelmät ja rakentamisasiat, vesihuollon järjestämisen sekä jätehuollon.

Rakennusvalvonnan maksutaksa

Rakennusvalvonnan maksutaksa 1.1.2015 alkaen

Purkamisilmoitus tai purkamislupahakemus

Lomakkeella voit hakea purkamislupaa tai tehdä purkamisilmoituksen.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Hakemus rakennusluvan voimassaolon jatkamiseen

Tällä lomakkeella voit hakea rakennusluvan jatkoaikaa.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Ilmoitus rakennuksen poistumasta (RK9)

Rakennuksen purku ilmoitetaan rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta

Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta purkamislupahakemuksen liitteeksi.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja vastaa teknisestä toimesta, vesihuoltolaitoksesta ja rakennusvalvonnasta teknisen lautakunnan alaisena.

Puh: 044 577 5230

Teknisen toimen toimistosihteeri

Teknisen toimen, vesihuoltolaitoksen ja rakennusvalvonnan asiakaspalvelu ja laskutus.

Puh: 050 577 5231

Kunnanvirasto


Kunnanviraston palvelupiste

Puh: 050 577 5200

Fax: (02) 577 5214

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
maanantai - torstai 08.00 - 15.30
perjantai 08.00 - 13.45

Arkipyhää edeltävänä aattona
maanantai - perjantai 08.00 - 13.45


Osoite: Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI