Osoitteen antaminen ja osoitenumerointi

Haja-asutusalueen teiden nimeäminen ja numeromääritys lähiosoitetta varten. Asemakaava-alueella tiennimet on vahvistettu hyväksytyssä kaavassa.

Honkajoen kunnan tekninen lautakunta on v. 1993 vahvistanut haja-asutusalueiden osoitejärjestelmän. Siinä osoitenumero kuvaa kiinteistölle johtavan liittymän etäisyyttä osoitetien alkupisteestä kymmeninä metreinä siten, että tien vasemmalla puolella sijaitsevat parilliset ja oikealla puolella parittomat osoitenumerot. Tekninen/rakennustoimisto ylläpitää kunnan haja-asutusalueen tienimiluetteloa ja on teettänyt osoitekartan. Suomen Kuntaliitto on antanut ohjeet tienimistä haja-asutusalueella. Asemakaava-alueen tiennimet määräytyvät kaavassa ja osoitenumerointi perustuu kaavan tonttijakoon.

Toimi näin:

Kiinteistönomistaja/haltija hankkii osoitenumeron ja asentaa sen osoitetielle näkyvälle paikalle.

Kenelle ja millä ehdoin:

Uusille rakennuspaikoille osoite määrätään rakennuslupapäätöksessä.

Palvelun maksullisuus:

Kunta hankkii tienviitat ja kiinteistönomistaja/haltija hankkii osoitenumeron.Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys määrittelee lupajärjestelmät ja rakentamisasiat, vesihuollon järjestämisen sekä jätehuollon.

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja vastaa teknisestä toimesta, vesihuoltolaitoksesta ja rakennusvalvonnasta teknisen lautakunnan alaisena.

Puh: 044 577 5230

Kunnanvirasto


Kunnanviraston palvelupiste

Puh: 050 577 5200

Fax: (02) 577 5214

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
maanantai - torstai 08.00 - 15.30
perjantai 08.00 - 13.45

Arkipyhää edeltävänä aattona
maanantai - perjantai 08.00 - 13.45


Osoite: Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI