Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta. Lupa katu- tai muun yleisen alueen käyttöön haetaan kirjallisesti.

Yleisellä alueella tapahtuvaan tilapäiseen tapahtumaan, tavallisesta poikkeavaan käyttöön, vuokraamiseen ja rakennustyöhön tai katu- ja viheralueen muuhun käyttöön on haettava lupaa Honkajoen kunnan rakennustoimistosta.

Toimi näin:

Voit tiedustella vuokrausmahdollisuuksia ja hakea käyttölupia kunnan katu- ja viheralueista vastaavilta viranomaisilta. Tiedustele katujen ja viheralueiden käyttöluvista Honkajoen kunnan rakennustoimistosta. Jos suunnittelemasi toiminta vaatii lupaa, jätä vapaamuotoinen kirjallinen hakemus rakennustoimistoon.

Kenelle ja millä ehdoin:

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toiminnan luvan- tai ilmoituksenvaraisuus tai rekisteröintivelvollisuus selvitettävä erikseen vastuuviranomaiselta.

Palvelun maksullisuus:

Kunta voi periä korvauksia käyttöluvista. Jos lupa-alue vahingoittuu, luvansaaja joutuu korvaamaan vahingon. Luvattomasta yleisen alueen käytöstä voidaan periä lupamaksu esimerkiksi kaksinkertaisena.

Taustakuvaus

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten.

Jos yksityinen taho vuokraa katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaansa vuoksi, hänen tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn tilaajan ja toteuttajan yhteystiedot sekä työn kesto.Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja vastaa teknisestä toimesta, vesihuoltolaitoksesta ja rakennusvalvonnasta teknisen lautakunnan alaisena.

Puh: 044 577 5230

Kunnanvirasto


Kunnanviraston palvelupiste

Puh: 050 577 5200

Fax: (02) 577 5214

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
maanantai - torstai 08.00 - 15.30
perjantai 08.00 - 13.45

Arkipyhää edeltävänä aattona
maanantai - perjantai 08.00 - 13.45


Osoite: Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI