Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, puistojen, istutusten ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Katujen ja yleisten alueiden kunnossapitoon sisältyy mm. auraaminen, liukkauden torjunta, puhtaanapito sekä laitteiden ja kalusteiden kunnossapito.

Honkajoen kunnan alueella olevien liikenneväylien kunnossapito- ja hoitovastuu jakaantuu kunnan, valtion ja yksityisteiden tiekuntien kesken.

Tekninen toimi huolehtii asemakaavakatujen, kevyen liikenteen väylien ja sopimusperusteisesti joidenkin yksityisteiden kesä- ja talvikunnossapitotöistä sekä omistamiensa tievalaistusten kunnossapidosta ja viheralueiden ylläpidosta.

Konetyöt ostetaan urakoitsijoilta. Katujen ja kevyen liikenteen väylien auraukset ja liukkauden torjunta tehdään alueurakointina. Hiekanpoisto tehdään keväisin valitun urakoitsijan toimesta. Kunnossapitotoimenpiteet kilpailutetaan määrävuosina. Tavoitteena on tuottaa kuntalaisille ja elinkeinoelämälle turvallinen, viihtyisä ja toimiva liikkumisen ympäristö.

Toimi näin:

Kunnan teknisen toimi antaa lisätietoja.

Taustakuvaus

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajana sinulla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle ja liikkumiselle huomattavaa haittaa.Liikenneväylät ja yleiset alueet -verkkosivu

Lisätietoa liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapidosta sekä yksityisteistä.

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja vastaa teknisestä toimesta, vesihuoltolaitoksesta ja rakennusvalvonnasta teknisen lautakunnan alaisena.

Puh: 044 577 5230

Kunnanvirasto


Kunnanviraston palvelupiste

Puh: 050 577 5200

Fax: (02) 577 5214

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
maanantai - torstai 08.00 - 15.30
perjantai 08.00 - 13.45

Arkipyhää edeltävänä aattona
maanantai - perjantai 08.00 - 13.45


Osoite: Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI