Kunnan kiinteistöjen hoito

Kiinteistötoimi huolehtii kunnan omistamien rakennusten kunnossapidosta, viheralueiden hoidosta sekä muusta ylläpidosta.

Honkajoen kunnan kiinteistöjen ylläpito hoidetaan teknisen lautakunnan alaisuudessa teknisen toimen työnä. Teknisen lautakunnan kiinteistötoimen talousarviokohtaan kuuluvat seuraavat kunnan kiinteistöt, tehtävät ja toiminnot: kunnanvirastotalo, Honkala, Jyllin leirikeskus, liikunta-alueet, maa-alueet, kiinteistöhuoltoryhmä ja varastonhoito.

Kunnan omistuksessa olevan metsän hoito ja maa-alueiden vuokraus kuuluu kunnanhallituksen vastuualueeseen. Hongon lämpökeskus on yksityisen yrittäjän hoidossa.

Toimi näin:

Kiinteistötoimen yhteystiedot ja muut yksityiskohdat löydät kunnan verkkosivuilta.

Voit ottaa yhteyttä myös suoraan kunnanrakennusmestariin tai vuokra-asuntojen osalta asuntosihteeriin.

Kenelle ja millä ehdoin:

Kunta ei hoida Kiinteistö Oy Honkajoen Vuokratalojen ja Vanhustentaloyhdistyksen kiinteistönhoitoasioita.Kiinteistötoimen verkkosivu

Kiinteistötoimen yhteystiedot ja vastuualueet

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja vastaa teknisestä toimesta, vesihuoltolaitoksesta ja rakennusvalvonnasta teknisen lautakunnan alaisena.

Puh: 044 577 5230

Teknisen toimen toimistosihteeri

Teknisen toimen, vesihuoltolaitoksen ja rakennusvalvonnan asiakaspalvelu ja laskutus.

Puh: 050 577 5231

Vesihuoltolaitoksen päivystys

Vesihuoltolaitoksen päivystys virka-ajan ulkopuolella.

Puh: 044 970 1224

Asuntosihteeri

Asuntosihteeri vastaa asuntojen ja tilojen vuokraamisesta sekä arkisto- ja tietopalvelusta.

Puh: 050 577 5200

Kunnanvirasto


Kunnanviraston palvelupiste

Puh: 050 577 5200

Fax: (02) 577 5214

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
maanantai - torstai 08.00 - 15.30
perjantai 08.00 - 13.45

Arkipyhää edeltävänä aattona
maanantai - perjantai 08.00 - 13.45


Osoite: Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI