Jätehuolto

Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti. Asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä vastaavat Pohjois-Satakunnan kunnat yhteistyössä.

Asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä vastaavat Pohjois-Satakunnan kunnat yhteistyössä. Sekajätteiden keräys on Honkajoella sopimusperusteista, eli kiinteistöjen tulee tehdä jätteenkuljetuksesta sopimus valitsemansa jätehuoltoyrittäjän kanssa. Kierrätettävät hyötyjätteet tulee kiinteistöiltä itse viedä keräyspisteeseen.

Kunta ottaa vastaan vaarallista jätettä jätevedenpuhdistamon luona ja apteekissa. Kotitaloudet voivat toimittaa pieniä eriä vaarallista jätettä (ongelmajätettä), metallia ja kierrätettäviä sähkö- ja elektroniikkalaitteita vastaanottopisteeseen. Lääkejätettä kuntalaiset voivat toimittaa Honkajoen apteekkiin.

Maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto kuuluu kohtuullisessa määrin kunnan tehtäväksi. Jätehuoltovastuita on myös eräiden tuotteiden valmistajilla ja maahantuojilla.

Jos asukas laiminlyö jätehuoltovelvoitteensa, vastuu siirtyy tietyin edellytyksin kiinteistön haltijalle.

Toimi näin:

Kunta ja jätehuollon palveluntarjoajat antavat ohjeet jätehuollon järjestämisestä. Näihin sisältyy kunnan jätehuoltomääräykset sekä ohje vaarallisen jätteen ja SER-tuotteiden vastaanottamisesta. Katso lisätietoa Honkajoen kunnan verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin:

Kiinteistön haltija vastaa kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen järjestämisestä. Asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen ja muiden jätteen tuottajien tulee liittyä jätehuoltojärjestelmään tekemällä sopimus jätehuoltorekisteriin kuuluvan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Kiinteistön haltija järjestää kiinteistölle jätteiden keräyspaikan ja hankkii siihen tarvittavat jäteastiat.

Palvelun maksullisuus:

Paperin asianmukainen toimittaminen keräyspisteisiin on maksutonta. Kiinteistöt maksavat sekajätteistänsä jätteenkuljetusyritykselle.

Taustakuvaus

Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti. Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee lain mukaan lajitella ja kierrättää tai käyttää muuten hyödyksi.

Asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä vastaa kunta. Osan jätteistä asukkaat voivat viedä kiinteistön omiin jäteastioihin, ja osa jätteistä tulee viedä alueelliseen keräys- tai vastaanottopaikkaan. Kunnan on järjestettävä myös vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely.

Eräiden jätteiden, kuten sähkö- ja elektroniikkaromun, akkujen ja paristojen, pakkausjätteiden, paperijätteiden ja ajoneuvojen renkaiden alueellisesta vastaanotosta vastaavat niiden valmistajat ja maahantuojat, joiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteitä voi toimittaa.Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset 1.1.2016 alkaen

Vaarallisen jätteen ja SER-tuotteiden vastaanotto

Vastaanotto vuonna 2019

Jätehuollon verkkosivu

Lisätietoa jätehuollosta

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja vastaa teknisestä toimesta, vesihuoltolaitoksesta ja rakennusvalvonnasta teknisen lautakunnan alaisena.

Puh: 044 577 5230

Teknisen toimen toimistosihteeri

Teknisen toimen, vesihuoltolaitoksen ja rakennusvalvonnan asiakaspalvelu ja laskutus.

Puh: 050 577 5231

Paperinkeräyspiste Kirkonkylä


Kirkonkylän keräyspisteeseen kuntalaiset voivat toimittaa pieniä eriä paperia.

Kuntalaiset voivat toimittaa pieniä eriä Kirkonkylän keräyspisteeseen. Keräyspisteessä ei oteta vastaan muuta hyötyjätettä eikä sekajätettä, kuten muovikasseja, narua ja pahvia. Kotitalouksien tulee huolehtia niistä omatoimisesti.

Osoite: Kauppatie 1, 38950 HONKAJOKI

Kunnanvirasto


Kunnanviraston palvelupiste

Puh: 050 577 5200

Fax: (02) 577 5214

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
maanantai - torstai 08.00 - 15.30
perjantai 08.00 - 13.45

Arkipyhää edeltävänä aattona
maanantai - perjantai 08.00 - 13.45


Osoite: Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI

Paperin keräyspiste Jylli


Jyllin leirikeskuksessa olevaan keräyspisteeseen kuntalaiset voivat toimittaa pieniä eriä paperia.

Kuntalaiset voivat toimittaa pieniä eriä Jyllin leirikeskuksen keräyspisteeseen. Keräyspisteessä ei oteta vastaan muuta hyötyjätettä eikä sekajätettä, kuten muovikasseja, narua ja pahvia. Kotitalouksien tulee huolehtia niistä omatoimisesti.

Osoite: Pukarantie 1123, 38950 HONKAJOKI

Vaarallisen jätteen ja SER-tuotteiden vastaanottopiste


Jätevedenpuhdistamon luona otetaan vastaan vaarallista jätettä ja SER-tuotteita.

Kotitaloudet voivat toimittaa pieniä eriä vaarallista jätettä (ongelmajätettä), metallia ja kierrätettäviä sähkö- ja elektroniikkalaitteita vastaanottopisteeseen. Vastaanottopiste toimii jätevedenpuhdistamon luona. Vastaanottopiste on avoinna parillisten viikkojen torstaina. Aukioloaikana paikalla on henkilö, joka neuvoo ja opastaa.

Aukioloajat

Parillisina viikkoina
torstai 13.30 - 15.30

Arkipyhäviikkojen vastaanottopäivä (parillisella viikolla)
keskiviikko 13.30 - 15.30


Osoite: Kauppatie 15, 38950 HONKAJOKI