Lukion opinto-ohjaus

Lukiolaisilla on oikeus opinto-ohjaukseen, joka tukee opiskelijaa ja auttaa valmistautumaan lukion jälkeisiin opintoihin ja työelämään. Opiskelija käy opinto-ohjauksen kursseja sekä saa halutessaan henkilökohtaista ohjausta.

Opinto-ohjauksen pakollisen kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa lukio-opintojen aloittamiseen ja suorittamiseen sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvät keskeiset tiedot ja taidot. Kurssilla käsitellään kaikille opiskelijoille yhteisiä, lukio-opintoihin, ylioppilastutkintoon, jatko-opintoihin sekä ammatti- ja urasuunnitteluun liittyviä kysymyksiä.

Opinto-ohjauksen toisen pakollisen kurssin keskeisenä tavoitteena on lisätä opiskelijan opiskeluvalmiuksia, parantaa hänen itsetuntemustaan ja ohjata häntä perehtymään jatkokoulutukseen ja työelämän kannalta sellaisiin keskeisiin kysymyksiin, joihin muussa ohjauksessa ei ole mahdollista syventyä. Kurssin puitteissa voidaan tutustua mahdolliseen jatko-opiskelupaikkaan.

Koulukohtaisen soveltavan kurssin tavoitteena on parantaa koko kouluyhteisön toimintaa. Kurssilla opiskellaan sellaisia tietoja, taitoja ja valmiuksia, joiden avulla tutor-opiskelija pystyy helpottamaan uuden opiskelijan sopeutumista kouluyhteisön jäseneksi. Tutor-lukiolaiset toimivat myös lukionsa tiedottajina ja markkinoijina muiden oppilaitosten ja erityisesti yläkoulujen päättöluokkalaisten opiskelijoille.

Opinto-ohjaaja on tavattavissa koululla ma-ti ja to-pe.

Toimi näin:

Katso lisätietoa Honkajoen lukion kotisivulta. Sivusto vaatii sisäänkirjautumisen.

Kenelle ja millä ehdoin:

Jokaisella lukiolaisella on oikeus saada opinto-ohjausta.

Taustakuvaus

Lukiokoulutukseen osallistuvalla on oikeus opinto-ohjaukseen, joka tukee opiskelijaa opinnoissa ja auttaa häntä valmistautumaan lukion jälkeisiin opintoihin ja työelämään. Opinto-ohjauksen tehtävä on auttaa lukiolaista hahmottamaan ammatillista suuntautumistaan ja hankkimaan niitä taitoja ja valmiuksia, joita hän tulee opinnoissaan ja myöhemmin työssään tarvitsemaan.

Opinto-ohjausta järjestetään sekä ryhmäopetuksena että henkilökohtaisesti. Henkilökohtaisessa ohjauksessa opiskelijalla on mahdollisuus käsitellä opintoihin, koulutusvalintoihin, ammatti- ja urasuunnitteluun sekä elämäntilanteeseensa liittyviä kysymyksiä. Opinto-ohjauksesta määrätään tarkemmin opetussuunnitelmassa.Honkajoen lukion kotisivut

Peda.net Kankaanpää, Honkajoen lukion kotisivut ja verkko-oppimisympäristö

Honkajoen koulujen Wilma

Wilma on peruskoulun ja lukion hallinto-ohjelman www-liittymä.

Siirry asioimaan

Honkajoen yhteiskoulun ja lukion opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaaja auttaa ja neuvoo koulunkäyntiin, opiskeluun ja jatko-opiskeluun liittyvissä kysymyksissä.

Puh: 044 577 5284

Yhteiskoulun rehtori

Honkajoen yhteiskoulun rehtori, joka toimii myös Honkajoen lukion apulaisrehtorina sekä sivistystoimen johtajana.

Puh: 044 577 5280

Honkajoen yhteiskoulu ja lukio


Honkajoen yhteiskoulu (vuosiluokat 7–9) toimii samassa koulurakennuksessa yhdessä Honkajoen lukion kanssa.

Honkajoen yhteiskoulu (vuosiluokat 7–9) toimii vuosina 1996–1997 peruskorjatussa koulurakennuksessa yhdessä Honkajoen lukion kanssa. Koulun opetusvälineistö on ajanmukaista av-laitteiston sekä tietotekniikan osalta. Koulussa on dokumenttikamerat kaikissa luokissa sekä lisäksi Smart Board -esitystauluja.

Puh: 050 577 5281

Fax: (02) 577 5217

Osoite: Karviantie 12, 38950 HONKAJOKI