Lukiokoulutuksen oppilashuolto

Opiskelijahuolto edistää opiskelijan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja hyvinvointia. Opiskeluhuoltoon sisältyy psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhoitajan vastaanotto ja hammashoito.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Opiskeluhuollon palveluita ovat oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaan psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyy kouluterveydenhoitajan vastaanotto ja hammashoito. Kouluterveydenhoitajan vastaanotto on lukiolla torstaisin. Muina aikoina palvelut ovat saatavissa terveysaseman kautta. Oppilaiden hammashoidosta vastaa Honkajoen terveysaseman hammashoitola. Tarkastuksiin ja hoitoihin toimitetaan varausajat hammashoitolan kautta. Mikäli hoitoja varataan kotoa käsin ja ne ajoittuvat koulupäivään, tulee ajankohta ilmoittaa omalle opettajalle mahdollisimman ajoissa. Lukiolaisten opiskelijaterveydenhuollon palvelut järjestetään Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän (PoSa) ostopalveluna.

Koulukuraattori tukee oppilaita kouluun, kotiin, kaverisuhteisiin tai vapaa-aikaan liittyvissä elämän pulmatilanteissa. Oppilas itse, huoltaja tai opettaja voi ottaa yhteyttä koulukuraattoriin. Lukiolla kuraattorin löytää oppilaanohjaajan huoneesta tiistaisin. Muina aikoina koulukuraattorin tavoittaa sähköpostitse ja puhelimitse.

Koulupsykologin työn tavoitteena on yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilökunnan kanssa edistää opiskelijoiden oppimista ja psyykkistä hyvinvointia. Vanhemmat tai oppilas itse voivat ottaa suoraan yhteyttä koulupsykologiin. Oppilas voi tulla koulupsykologin asiakkaaksi myös opettajan tai koulun ja oppilashuollon muiden työntekijöiden aloitteesta. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta.

Toimi näin:

Mikäli tarvitset oppilashuollon palveluja, ota yhteys koulun henkilökuntaan.

Kenelle ja millä ehdoin:

Katso lisätietoa Honkajoen lukion kotisivulta.

Taustakuvaus

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Lukio-opiskelijana olet oikeutettu oppilashuoltoon opiskelupaikkakunnallasi, vaikka et olisi kyseisen kunnan asukas. Opiskeluhuollon järjestämisestä vastaa koulutuksen järjestäjä. Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä vastaa se kunta, jonka alueella oppilaitos sijaitsee. Oppilaitoksen sijaintikunnalla on velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut opiskelijoille myös silloin, kun koulutuksen järjestäjä on yksityinen tai valtio, jollei koulutuksen järjestäjä päätä järjestää näitä palveluja osittain tai kokonaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan.Honkajoen lukion kotisivut

Peda.net Kankaanpää, Honkajoen lukion kotisivut ja verkko-oppimisympäristö

Honkajoen koulujen Wilma

Wilma on peruskoulun ja lukion hallinto-ohjelman www-liittymä.

Siirry asioimaan

Koulukuraattori

Kuraattori tukee oppilaita kouluun, kotiin, kaverisuhteisiin tai vapaa-aikaan liittyvissä elämän pulmatilanteissa.

Puh: 040 631 1675

Koulupsykologi

Koulupsykologi toimii kouluissa osana koulun oppilashuoltoa tavoitteena edistää koululaisten oppimista ja psyykkistä hyvinvointia.

Puh: 040 653 5808

Yhteiskoulun rehtori

Honkajoen yhteiskoulun rehtori, joka toimii myös Honkajoen lukion apulaisrehtorina sekä sivistystoimen johtajana.

Puh: 044 577 5280

Honkajoen yhteiskoulu ja lukio


Honkajoen yhteiskoulu (vuosiluokat 7–9) toimii samassa koulurakennuksessa yhdessä Honkajoen lukion kanssa.

Honkajoen yhteiskoulu (vuosiluokat 7–9) toimii vuosina 1996–1997 peruskorjatussa koulurakennuksessa yhdessä Honkajoen lukion kanssa. Koulun opetusvälineistö on ajanmukaista av-laitteiston sekä tietotekniikan osalta. Koulussa on dokumenttikamerat kaikissa luokissa sekä lisäksi Smart Board -esitystauluja.

Puh: 050 577 5281

Fax: (02) 577 5217

Osoite: Karviantie 12, 38950 HONKAJOKI