Oppilaanohjaus

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia.

Oppilaanohjaukseen osallistuu koko koulun henkilökunta, mutta yhteiskoulussa päävastuu on oppilaanohjaajalla. Oppilaanohjaukseen kuuluu luokkatyöskentelyä oppitunnilla sekä henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta.

Opinto-ohjaaja ohjaa oppilasta koko yhteiskoulun ajan ja hänen johdollaan tehdään myös valinnaisainevalinnat yhteiskoulun 8. ja 9. luokalle mentäessä. Oppilaanohjauksen tavoitteena on auttaa oppilasta löytämään hänelle sopiva jatkokoulutuspaikka peruskoulun päättymisen jälkeen, oppilaan omat mieltymykset sekä hänen opintosuorituksensa huomioon ottaen.

Opinto-ohjaaja tekee yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa, jolla varmistetaan mahdollisimman sujuva siirtyminen opiskelun nivelvaiheissa. Yläkoulun aikana oppilaat osallistuvat työelämään tutustumiseen (TET-harjoittelu), joka kestää kaksi viikkoa. Oppilaat hankkivat harjoittelupaikan itse.

Taustakuvaus

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Alakoulun oppilaat saavat oppilaanohjausta yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.Koulujen kotisivut

Tietoa perusopetuksesta Honkajoen koulut -verkkosivulla

Honkajoen koulujen Wilma

Wilma on peruskoulun ja lukion hallinto-ohjelman www-liittymä.

Siirry asioimaan

Honkajoen yhteiskoulun ja lukion opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaaja auttaa ja neuvoo koulunkäyntiin, opiskeluun ja jatko-opiskeluun liittyvissä kysymyksissä.

Puh: 044 577 5284

Yhteiskoulun rehtori

Honkajoen yhteiskoulun rehtori, joka toimii myös Honkajoen lukion apulaisrehtorina sekä sivistystoimen johtajana.

Puh: 044 577 5280

Honkajoen yhteiskoulu ja lukio


Honkajoen yhteiskoulu (vuosiluokat 7–9) toimii samassa koulurakennuksessa yhdessä Honkajoen lukion kanssa.

Honkajoen yhteiskoulu (vuosiluokat 7–9) toimii vuosina 1996–1997 peruskorjatussa koulurakennuksessa yhdessä Honkajoen lukion kanssa. Koulun opetusvälineistö on ajanmukaista av-laitteiston sekä tietotekniikan osalta. Koulussa on dokumenttikamerat kaikissa luokissa sekä lisäksi Smart Board -esitystauluja.

Puh: 050 577 5281

Fax: (02) 577 5217

Osoite: Karviantie 12, 38950 HONKAJOKI