Perusopetuksen oppilashuolto

Esi- ja perusopetuksen oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuoltoon sisältyy psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhoitajan vastaanotto ja hammashoito.

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Oppilashuollon palveluita ovat oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaan psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut.

Kouluterveydenhuoltoon sisältyy kouluterveydenhoitajan vastaanotto ja hammashoito. Kouluterveydenhoitajan vastaanotto on koululla keskiviikkoisin. Oppilaan huoltaja voi varata ajan kouluterveydenhoitajalle ja oppilas voi opettajan luvalla käydä vastaanotolla kouluaikana. Muina aikoina palvelut ovat saatavissa terveysaseman kautta. Oppilaiden hammashoidosta vastaa Honkajoen terveysaseman hammashoitola. Tarkastuksiin ja hoitoihin toimitetaan varausajat hammashoitolan kautta. Mikäli hoitoja varataan kotoa käsin ja ne ajoittuvat koulupäivään, tulee ajankohta ilmoittaa omalle opettajalle mahdollisimman ajoissa. Kouluterveydenhuollon palvelut järjestetään Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän (PoSa) ostopalveluna.

Sekä Hongon koulussa että yhteiskoulussa käy koulukuraattori. Kuraattori tukee oppilaita kouluun, kotiin, kaverisuhteisiin tai vapaa-aikaan liittyvissä elämän pulmatilanteissa. Kuraattori tekee työtä yhdessä oppilaan, oppilasryhmien, opettajien ja vanhempien/huoltajien kanssa. Koulukuraattori on tavattavissa Yhteiskoulu/lukiolla maanantaisin ja Hongon koulussa (ja puukoululla) tiistaisin.

Koulupsykologin työn tavoitteena on yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilökunnan kanssa edistää koululaisten oppimista ja psyykkistä hyvinvointia. Vanhemmat tai oppilas itse voivat ottaa suoraan yhteyttä koulupsykologiin. Oppilas voi tulla koulupsykologin asiakkaaksi myös opettajan tai koulun ja oppilashuollon muiden työntekijöiden aloitteesta. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta.

Toimi näin:

Katso lisätietoa Honkajoen koulujen kotisivulta www.peda.net/honkajoki. Lukuvuositiedottaista löytyy voimassaolevat yhteystiedot.

Kenelle ja millä ehdoin:

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Taustakuvaus

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.Oppilashuollon verkkosivu

Tietoa oppilashuollosta Honkajoen sivistystoimen kotisivulta, oppilashuollon sivulle pääset sivun vasemman reunan valikosta.

Honkajoen koulujen Wilma

Wilma on peruskoulun ja lukion hallinto-ohjelman www-liittymä.

Siirry asioimaan

Koulukuraattori

Kuraattori tukee oppilaita kouluun, kotiin, kaverisuhteisiin tai vapaa-aikaan liittyvissä elämän pulmatilanteissa.

Puh: 040 631 1675

Koulupsykologi

Koulupsykologi toimii kouluissa osana koulun oppilashuoltoa tavoitteena edistää koululaisten oppimista ja psyykkistä hyvinvointia.

Puh: 040 653 5808

Yhteiskoulun rehtori

Honkajoen yhteiskoulun rehtori, joka toimii myös Honkajoen lukion apulaisrehtorina sekä sivistystoimen johtajana.

Puh: 044 577 5280

Erityisopettaja

Erityisopettaja konsultoi ja tukee tuen suunnittelua ja moniammatillista yhteistyötä.

Puh: 050 577 5274

Hongon puukoulu


Hongon puukoululla annetaan esiopetusta. Siellä toimii myös esiopetusikäisten päivähoito sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta.

Hongon puukoululla kunnan keskustassa annetaan esiopetusta. Samassa yhteydessä toimii myös esiopetusikäisten päivähoito sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta.

Puh: 050 577 5273

Osoite: Katkontie 7, 38950 HONKAJOKI

Honkajoen yhteiskoulu ja lukio


Honkajoen yhteiskoulu (vuosiluokat 7–9) toimii samassa koulurakennuksessa yhdessä Honkajoen lukion kanssa.

Honkajoen yhteiskoulu (vuosiluokat 7–9) toimii vuosina 1996–1997 peruskorjatussa koulurakennuksessa yhdessä Honkajoen lukion kanssa. Koulun opetusvälineistö on ajanmukaista av-laitteiston sekä tietotekniikan osalta. Koulussa on dokumenttikamerat kaikissa luokissa sekä lisäksi Smart Board -esitystauluja.

Puh: 050 577 5281

Fax: (02) 577 5217

Osoite: Karviantie 12, 38950 HONKAJOKI

Hongon koulu


Hongon koulu tarjoaa perusopetuspalvelut 1.-6. -luokkalaisille.

Hongon koulu (vuosiluokat 1–6) toimii vuosina 2004–2005 peruskorjatussa koulurakennuksessa. Koulun opetusvälineistö on ajanmukaista av-laitteiston sekä tietotekniikan osalta. Kaikissa luokissa on Smart Board -älytaulu, dokumenttikamera, videoprojektori, kannettava tietokone ja luokkakohtainen ilmastointi sekä koko koulun kattava langaton-verkko. Oppilaat toimivat avoimen lähdekoodin Linux -ympäristössä sekä luvanvaraisesti omilla älylaiteillaan koulun verkossa. Tilat ovat avarat ja viihtyisät ja ulkona on tilaa pelata ja leikkiä.

Puh: 050 577 5222

Osoite: Katkontie 7, 38950 HONKAJOKI