Esiopetuksen oppilashuolto

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon, joka on huolenpitoa lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Esiopetuksen oppilashuollon tehtävä on tukea lapsen hyvinvointia. Oppilashuoltoon osallistuvat kaikki esiopetusyhteisössä työskentelevät.

Esiopetuksen oppilashuoltoon kuuluu lapsen oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen tukemalla ja edistämällä oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä. Esioppilaiden oppilashuollon perusajatuksena on varhainen puuttuminen ja ongelmien ennaltaehkäisy perheiden ja esiopetuksen henkilökunnan yhteistyönä.

Esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat koulunjohtaja, esikoulun opettaja ja terveydenhoitaja yhdessä perheen kanssa.

Esiopetuksen oppilaiden asioita voidaan käsitellä Hongon koulun oppilashuoltoryhmän kokousten yhteydessä. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa. Tämän lisäksi oppilashuoltoryhmät kokoontuvat tarvittaessa yhteen käsiteltäessä laajempia asioita, kehittämistä tai esimerkiksi nivelvaiheita.

Toimi näin:

Lisätietoja antavat esiopetuksen opettaja ja yhteiskoulun rehtori.

Taustakuvaus

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Henkilökohtaisina palveluina esiopetukseen osallistuva lapsi voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on luoda lapselle terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, tukea oppimista, lieventää ja ehkäistä oppimisen esteitä ja oppimisvaikeuksia, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat kunnan viranomaiset yhteistyössä lapsen vanhempien tai huoltajien ja lapsen itsensä kanssa.Oppilashuollon verkkosivu

Tietoa oppilashuollosta Honkajoen sivistystoimen kotisivulta, oppilashuollon sivulle pääset sivun vasemman reunan valikosta.

Esikoulunopettaja

Esikoulunopettaja vastaa esiopetuksesta ja päivähoidon erityisopetuksesta

Puh: 050 577 5273

Koulupsykologi

Koulupsykologi toimii kouluissa osana koulun oppilashuoltoa tavoitteena edistää koululaisten oppimista ja psyykkistä hyvinvointia.

Puh: 040 653 5808

Yhteiskoulun rehtori

Honkajoen yhteiskoulun rehtori, joka toimii myös Honkajoen lukion apulaisrehtorina sekä sivistystoimen johtajana.

Puh: 044 577 5280

Hongon puukoulu


Hongon puukoululla annetaan esiopetusta. Siellä toimii myös esiopetusikäisten päivähoito sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta.

Hongon puukoululla kunnan keskustassa annetaan esiopetusta. Samassa yhteydessä toimii myös esiopetusikäisten päivähoito sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta.

Puh: 050 577 5273

Osoite: Katkontie 7, 38950 HONKAJOKI