AP/IP-toiminta

Aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoiminnan (AP/IP-toiminta) järjestämisen yhteiskunnallisena lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle.

Aamu- ja iltapäivätoiminta tukee vanhemmuutta antamalla käytännön apua perheen, koulu- ja työelämän yhteensovittamisessa. Toiminnassa lapsi ei ole oppilaan roolissa, vaan hänestä käytetään nimitystä lapsi. Toiminnan tarkoituksena ei siis ole koulupäivän jatkaminen, vaan se on lapsen ohjattua/valvottua vapaa-aikaa. AP/IP-ohjaajat suunnittelevat toiminnan sisällön ja vastaavat sen ohjauksesta tarvittaessa avustajan kanssa.

Honkajoella aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Puukoulun tiloissa.

Toimi näin:

Varhaiskasvatuksen yleinen hakuaika ympäri vuoden on neljä (4) kuukautta ennen hoidon alkamisesta. Mikäli työllistyt tai saat opiskelupaikan, hae paikkaa kirjallisesti niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Täytä kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa anoessasi kirjallinen hakemus.

Hakemuksia saa kunnanviraston palvelupisteestä, Hongon päiväkodilta sekä Honkajoen kunnan kotisivuilta.

1. Täytä tulostettava lomake tai

2. sähköinen lomake

3. ja toimita lomake varhaiskasvatusjohtajalle.

Hakemukset palautetaan kunnantalolle tai suoraan Hongon päiväkotiin.

Kenelle ja millä ehdoin:

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Palvelun maksullisuus:

Honkajoen kunnan sivistyslautakunnan päätöksellä 13.5.2019 esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus sekä koululaisten ap/ip-toiminta järjestetään Puukoululla kerhotoimintana, jonka maksut ovat seuraavat:

toimintapäiviä 1-9 maksu 60 euroa

toimintapäiviä 10 tai yli maksu 95 euroa

Taustakuvaus

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen maksutaksa 1.1.2018 alkaen

Hakemus koululaisen aamu- ja iltapäivätoimintaan

Aamu- ja iltapäivätoiminnan hakulomake.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatusjohtaja vastaa varhaiskasvatuksen toteutumisesta Honkajoella.

Puh: 050 577 5727

Hongon puukoulu


Hongon puukoululla annetaan esiopetusta. Siellä toimii myös esiopetusikäisten päivähoito sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta.

Hongon puukoululla kunnan keskustassa annetaan esiopetusta. Samassa yhteydessä toimii myös esiopetusikäisten päivähoito sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta.

Puh: 050 577 5273

Osoite: Katkontie 7, 38950 HONKAJOKI

Hongon koulun leikkikenttä


Hongon koulun leikkikenttä sijaitsee Honkajoen kirkonkylässä.

Hongon koulun leikkikenttä on kaikenikäisille lapsille tarkoitettu leikkipaikka. Kunnan tekninen toimi ylläpitää aluetta mutta ei järjestä valvontaa. Lemmikkieläinten tuominen alueelle on kielletty. Leikkipaikalla ei ole talvikunnossapitoa.

Osoite: Katkontie 7, 38950 HONKAJOKI

Kunnanvirasto


Kunnanviraston palvelupiste

Puh: 050 577 5200

Fax: (02) 577 5214

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
maanantai - torstai 08.00 - 15.30
perjantai 08.00 - 13.45

Arkipyhää edeltävänä aattona
maanantai - perjantai 08.00 - 13.45


Osoite: Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI

Hongon koulun kenttä


Hongon koulun hiekkakenttä / luistelukenttä

Hongon koulun kentällä on tilaa pelata ja leikkiä. Kesäaikaan hiekkakentällä voi harrastaa palloilulajeja. Talvella alue toimii luistelukenttänä. Kentän pinta-ala on 120x60 m2 eli 7200 m2. Pintamateriaali sulana on kivituhka. Kentällä on valaistus. Koulun kenttä on käytettävissä kouluaikojen ulkopuolella, mikäli sitä ei ole erikseen varattu.

Osoite: Katkontie 7, 38950 HONKAJOKI