Puukoulun kerhotoiminta

Jos lapsi osallistuu esiopetukseen päiväkodissa, opetuksen jälkeinen iltapäivä on normaalia päiväkotitoimintaa. Esiopetusikäisillä on oikeus esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen.

Esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada täydentävää varhaiskasvatusta ennen ja jälkeen esiopetuksen. Hoitopaikkaa hakevat ne esikouluun tulevat, jotka tarvitsevat esikouluajan ulkopuolella varhaiskasvatusta. Esikoululaisten täydentävä varhaiskasvatus järjestetään pääsääntöisesti kerhotoimintana Puukoululla, mutta vanhemmat voivat halutessaan hakea lapselleen paikan myös päiväkotiin.

Mikäli lapsen hoidon tarve jatkuu Puukoulun toiminta-aikojen ulkopuolella, hoito järjestetään päiväkodissa.

Toimi näin:

Päiväkotihoidon yleinen hakuaika ympäri vuoden on neljä (4) kuukautta ennen hoidon alkamisesta. Mikäli hoitopaikan tarve johtuu työllistymisestä tai opiskelusta, on paikkaa haettava kirjallisesti niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Päivähoitopaikkaa haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemuksia saa kunnan infopisteestä, Hongon päiväkodilta sekä Honkajoen kunnan kotisivuilta.

1. Täytä tulostettava lomake tai

2. sähköinen lomake

3. ja toimita lomake varhaiskasvatusjohtajalle.

Hakemukset palautetaan kunnantalolle tai suoraan Hongon päiväkotiin.

Palvelun maksullisuus:

Esiopetus on maksutonta, mutta päivähoito on maksullista. Honkajoen kunnan sivistyslautakunnan päätöksellä 13.5.2019 esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus sekä koululaisten ap/ip-toiminta järjestetään Puukoululla kerhotoimintana, jonka maksut ovat seuraavat:

toimintapäiviä 1-9 maksu 60 euroa

toimintapäiviä 10 tai yli maksu 95 euroa

Halutessaan huoltajat voivat ilmoittaa, että maksuissa sovelletaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia, jolloin päivähoitomaksu määräytyy perheen tulojen mukaan.

Taustakuvaus

Esiopetusta annetaan aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Jos lapsi osallistuu esiopetukseen päiväkodissa, opetuksen jälkeinen iltapäivä on normaalia päiväkotitoimintaa. Alakoulussa järjestettävän esiopetuksen jälkeen lapset joko haetaan kotiin tai he siirtyvät saatettuina päiväkotiin tai esimerkiksi kerhoihin.

Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.Varhaiskasvatuksen verkkosivu

Yhteystiedot ja lisätietoa

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen maksutaksa 1.1.2018 alkaen

Varhaiskasvatuksen tuloselvityslomake / yrittäjä

Varhaiskasvatuksen tuloselvityslomake yrittäjille

Siirry lomakkeelle (PDF)

Varhaiskasvatuksen tuloselvitys

Varhaiskasvatuksen tuloselvityslomake

Siirry lomakkeelle (PDF)

Hakemus varhaiskasvatukseen

Hakemuslomake varhaiskasvatukseen

Siirry lomakkeelle (PDF)

Varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatusjohtaja vastaa varhaiskasvatuksen toteutumisesta Honkajoella.

Puh: 050 577 5727

Hongon puukoulu


Hongon puukoululla annetaan esiopetusta. Siellä toimii myös esiopetusikäisten päivähoito sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta.

Hongon puukoululla kunnan keskustassa annetaan esiopetusta. Samassa yhteydessä toimii myös esiopetusikäisten päivähoito sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta.

Puh: 050 577 5273

Osoite: Katkontie 7, 38950 HONKAJOKI

Kunnanvirasto


Kunnanviraston palvelupiste

Puh: 050 577 5200

Fax: (02) 577 5214

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
maanantai - torstai 08.00 - 15.30
perjantai 08.00 - 13.45

Arkipyhää edeltävänä aattona
maanantai - perjantai 08.00 - 13.45


Osoite: Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI