Erityisvarhaiskasvatus

Kunta pyrkii löytämään lapsellenne sopivan hoitopaikan tilanteessa, jossa lapsi tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta. Erityisvarhaiskasvatus on tuen antamista päivähoidossa erityistä tukea tarvitsevalle lapselle.

Honkajoen kunnassa erityisen tuen asioista päivähoidossa vastaa varhaiskasvatusjohtaja. Mikäli vanhemmalla herää huoli lapsensa kasvuun ja kehitykseen liittyen, hänen tulee keskustella asiasta lasta hoitavan henkilöstön ja varhaiskasvatusjohtajan kanssa. Tarvittaessa lapsi ohjataan päivähoidosta tarvittaessa tutkimuksiin ja mahdollisten tukipalveluiden piiriin (esim. puheterapia, toimintaterapia)

Toimi näin:

Lapsen mahdollinen tuen tarve selvitetään varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Työhön voi vanhempien ja henkilöstön lisäksi osallistua esim. psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Palvelun maksullisuus:

Joissain tapauksissa erityisvarhaiskasvatus voi olla maksutonta. Vanhemmat maksavat päivähoidosta kunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksutaksan mukaisesti. Tukitoimet sisältyvät perheelle määriteltyyn päivähoitomaksuun.

Taustakuvaus

Jos lapsenne tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii löytämään lapselle sopivan hoitopaikan.

Erityisvarhaiskasvatus voi olla eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Erityisvarhaiskasvatuksessa on usein mukana erityislastentarhanopettaja. Erityisvarhaiskasvatuksessa voidaan tehdä monialaista yhteistyötä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.Varhaiskasvatuksen verkkosivu

Yhteystiedot ja lisätietoa

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen maksutaksa 1.1.2018 alkaen

Varhaiskasvatuksen tuloselvityslomake / yrittäjä

Varhaiskasvatuksen tuloselvityslomake yrittäjille

Siirry lomakkeelle (PDF)

Varhaiskasvatuksen tuloselvitys

Varhaiskasvatuksen tuloselvityslomake

Siirry lomakkeelle (PDF)

Hakemus varhaiskasvatukseen

Hakemuslomake varhaiskasvatukseen

Siirry lomakkeelle (PDF)

Varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatusjohtaja vastaa varhaiskasvatuksen toteutumisesta Honkajoella.

Puh: 050 577 5727

Hongon päiväkoti


Honkajoella sijaitseva päiväkoti, jossa tarjotaan varhaiskasvatusta.

Hongon päiväkodissa tarjotaan varhaiskasvatusta. Päiväkodissa on kolme ryhmää: kaksi päiväkotiryhmää (3 kasvattajaa/24 lasta kummassakin) ja yksi ryhmisryhmä (3 kasvattajaa/12 lasta).

Puh: 050 577 5217

Osoite: Linnikantie 10 D, 38950 HONKAJOKI