Varhaiskasvatuksen vuorohoito

Vanhemmat voivat hakea lapselleen vuorohoitopaikkaa, jos he ovat vuorotyössä tai heidän opiskelunsa ajoittuu iltaan. Varhaiskasvatuksen vuorohoito tarkoittaa hoitoa, jota lapselle annetaan säännöllisesti muulloin kuin klo 7-17 välisenä aikana tai viikonloppuisin.

Vuorohoito on tarkoitettu säännöllisesti vuorohoitoa tarvitseville lapsille. Vuorohoidossa lasten hoitoajat perustuvat vanhempien työvuoroihin. Lapsi voi olla hoidossa, kun molemmat vanhemmat ovat työssä sekä yövuoron jälkeen vanhempien nukkumisajan. Muut lastenhoidon tarpeet tulee järjestää muulla tavalla. Vanhemman vapaa- ja lomapäivät ovat myös lapsen vapaa- ja lomapäiviä. Viikoittain lapsella tulee olla vähintään kaksi vapaapäivää. Vanhemman vapaapäivinä, lomapäivinä ja sairauslomalla ei pääsääntöisesti tarjota vuorohoitoa. Kyseisinä päivinä lapsi voi tulla hoitoon perustellun tarpeen mukaan.

Toimi näin:

1. Vuorohoitopaikan myöntämisestä sovitaan varhaiskasvatusjohtajan kanssa

2. Vuorohoidon tarve ilmoitetaan aina kahta viikkoa ennen vuorohoidon tarvetta hoitopaikkaan hoitopaikasta saatavalla hoitoaikalistalla

Kenelle ja millä ehdoin:

Vanhemmat voivat hakea lapselleen vuorohoitopaikkaa, jos he ovat vuorotyössä tai heidän opiskelunsa ajoittuu iltaan.

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Oikeus vuorohoitopaikkaan perustuu vanhempien/vanhemman työstä tai opiskelusta johtuvaan päivähoidon tarpeeseen.

Palvelun maksullisuus:

Vanhemmat maksavat päivähoidosta kunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksutaksan mukaisesti. Maksu määritellään vuosittain elokuussa. Lasten päivähoidon maksuissa noudatetaan valtakunnallisia taksoja.

Taustakuvaus

Lapsi, joka vanhempien työn tai opiskelun takia tarvitsee hoitoa iltaisin, öisin ja/tai viikonloppuisin, voi saada vuorohoitopaikan. Kunnan on pyrittävä järjestämään varhaiskasvatusta siten, että vuorohoitoa on tarvittaessa tarjolla kaikkina vuorokaudenaikoina. Vuorohoitoon ei kuitenkaan ole subjektiivista oikeutta, vaan se perustuu todelliseen vuorotyöstä tai poikkeuksellisista opiskeluajoista johtuviin tarpeisiin.

Iltahoitoa antavat päiväkodit ovat avoinna usein noin klo 22:een saakka. Ympärivuorokautiset päiväkodit toimivat jatkuvasti kaikkina viikonpäivinä.

Jos lapsen ilta- tai yöaikainen hoidon tarve päättyy, lapsi siirtyy päiväsaikaan tarjottavan varhaiskasvatuksen piiriin. Vuorohoito voidaan järjestää myös perhepäivähoitona.Varhaiskasvatuksen verkkosivu

Yhteystiedot ja lisätietoa

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen maksutaksa 1.1.2018 alkaen

Varhaiskasvatuksen tuloselvityslomake / yrittäjä

Varhaiskasvatuksen tuloselvityslomake yrittäjille

Siirry lomakkeelle (PDF)

Varhaiskasvatuksen tuloselvitys

Varhaiskasvatuksen tuloselvityslomake

Siirry lomakkeelle (PDF)

Hakemus varhaiskasvatukseen

Hakemuslomake varhaiskasvatukseen

Siirry lomakkeelle (PDF)

Varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatusjohtaja vastaa varhaiskasvatuksen toteutumisesta Honkajoella.

Puh: 050 577 5727

Hongon päiväkoti


Honkajoella sijaitseva päiväkoti, jossa tarjotaan varhaiskasvatusta.

Hongon päiväkodissa tarjotaan varhaiskasvatusta. Päiväkodissa on kolme ryhmää: kaksi päiväkotiryhmää (3 kasvattajaa/24 lasta kummassakin) ja yksi ryhmisryhmä (3 kasvattajaa/12 lasta).

Puh: 050 577 5217

Osoite: Linnikantie 10 D, 38950 HONKAJOKI