Ryhmäperhepäivähoito

Ryhmäperhepäivähoito on kunnan järjestämää, varhaiskasvatuslain mukaista lasten varhaiskasvatusta. Ryhmäperhepäivähoito on varhaiskasvatuspalvelua alle kouluikäisille lapsille.

Hongon päiväkodissa Linnikantiellä toimii yksi ryhmisryhmä (3 kasvattajaa/12 lasta).

Toimi näin:

Varhaiskasvatuksen yleinen hakuaika ympäri vuoden on neljä (4) kuukautta ennen hoidon alkamisesta. Mikäli hoitopaikan tarve johtuu työllistymisestä tai opiskelusta, on paikkaa haettava kirjallisesti niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa haetaan kirjallisella hakemuksella.

Hakemuksia saa kunnan INFO-pisteestä, Hongon päiväkodilta sekä Honkajoen kunnan kotisivuilta www.honkajoki.fi.

1. Täytä tulostettava lomake tai

2. sähköinen lomake

3. ja toimita lomake varhaiskasvatusjohtajalle.

Hakemukset palautetaan kunnantalolle tai suoraan Hongon päiväkotiin (Linnikantie 10).

Kenelle ja millä ehdoin:

Hoitoa voi saada lapsenne, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen lapsenne voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelun maksullisuus:

Vanhemmat maksavat hoidosta kunnalle. Päivähoitomaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksutaksan mukaisesti. Maksu määritellään vuosittain elokuussa. Lasten päivähoidon maksuissa noudatetaan valtakunnallisia taksoja.

Taustakuvaus

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa ryhmäperhepäivähoidosta, joka on kunnan järjestämää, varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatusta. Ryhmässä on tavallisesti kaksi työntekijää. Lapsia voi olla enimmillään kahdeksan kokopäiväisesti ja kaksi osapäiväisesti.

Ryhmäperhepäivähoito toimii tarkoitukseen erikseen varatussa tilassa. Jokaiselle lapselle valmistellaan oma varhaiskasvatussuunnitelma.Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen maksutaksa 1.1.2018 alkaen

Varhaiskasvatuksen verkkosivu

Yhteystiedot ja lisätietoa

Varhaiskasvatuksen tuloselvityslomake / yrittäjä

Päivähoitotuloselvitys / Yrittäjä

Siirry lomakkeelle (PDF)

Varhaiskasvatuksen tuloselvitys

Päivähoitotuloselvitys

Siirry lomakkeelle (PDF)

Hakemus varhaiskasvatukseen

Päivähoitohakemus

Siirry lomakkeelle (PDF)

Varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatusjohtaja vastaa varhaiskasvatuksen toteutumisesta Honkajoella.

Puh: 050 577 5727

Hongon päiväkoti


Honkajoella sijaitseva päiväkoti, jossa tarjotaan varhaiskasvatusta.

Hongon päiväkodissa tarjotaan varhaiskasvatusta. Päiväkodissa on kolme ryhmää: kaksi päiväkotiryhmää (3 kasvattajaa/24 lasta kummassakin) ja yksi ryhmisryhmä (3 kasvattajaa/12 lasta).

Puh: 050 577 5217

Osoite: Linnikantie 10 D, 38950 HONKAJOKI

Kunnanvirasto


Kunnanviraston palvelupiste

Puh: 050 577 5200

Fax: (02) 577 5214

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
maanantai - torstai 08.00 - 15.30
perjantai 08.00 - 13.45

Arkipyhää edeltävänä aattona
maanantai - perjantai 08.00 - 13.45


Osoite: Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI