Kunnallinen päiväkotihoito

Alle 7-vuotias lapsesi voi saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Lasten päivähoidon tarkoituksena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä taata lapselle turvallinen hoito huoltajan ollessa työssä.

Vanhemmat ovat lapsensa tärkeimpiä kasvattajia. Kodin ulkopuolisesta varhaiskasvatuksesta vastaa usein päivähoito. Päivähoidon varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, missä lapsen omaehtoisella leikillä on keskeinen merkitys.

Päivähoidossa on tehty vuonna 2006 valtakunnallisia linjauksia noudatteleva varhaiskasvatussuunnitelma. Sen tarkoituksena on lisätä päivähoitohenkilöstön ammatillista tietoisuutta, vanhempien osallisuutta lapsensa varhaiskasvatuksen palveluissa sekä moniammatillista yhteistyötä lasta ja perhettä tukevien yhteistyötahojen kanssa.

Hongon päiväkodissa Linnikantiellä on kolme ryhmää:

Kaksi päiväkotiryhmää (3 kasvattajaa/24 lasta) per ryhmä

Yksi ryhmisryhmä (3 kasvattajaa/12 lasta)

Toimi näin:

Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista. Mikäli hoitopaikan tarve johtuu työllistymisestä tai opiskelusta, on paikkaa haettava kirjallisesti niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa haetaan kirjallisella hakemuksella.

Hakemuksia saa kunnan INFO-pisteestä, Hongon päiväkodilta sekä Honkajoen kunnan kotisivuilta www.honkajoki.fi.

1. Täytä tulostettava lomake tai

2. sähköinen lomake

3. ja toimita lomake varhaiskasvatusjohtajalle.

Hakemukset palautetaan kunnantalolle tai suoraan Hongon päiväkotiin (Linnikantie 10).

Kenelle ja millä ehdoin:

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelun maksullisuus:

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus. Maksu määritellään vuosittain elokuussa. Lasten päivähoidon maksuissa noudatetaan valtakunnallisia taksoja.

Taustakuvaus

Alle 7-vuotias lapsesi voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.Varhaiskasvatuksen verkkosivu

Yhteystiedot ja lisätietoa

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen maksutaksa 1.1.2018 alkaen

Varhaiskasvatuksen tuloselvityslomake / yrittäjä

Varhaiskasvatuksen tuloselvityslomake yrittäjille

Siirry lomakkeelle (PDF)

Varhaiskasvatuksen tuloselvitys

Varhaiskasvatuksen tuloselvityslomake

Siirry lomakkeelle (PDF)

Hakemus varhaiskasvatukseen

Hakemuslomake varhaiskasvatukseen

Siirry lomakkeelle (PDF)

Varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatusjohtaja vastaa varhaiskasvatuksen toteutumisesta Honkajoella.

Puh: 050 577 5727

Hongon päiväkoti


Honkajoella sijaitseva päiväkoti, jossa tarjotaan varhaiskasvatusta.

Hongon päiväkodissa tarjotaan varhaiskasvatusta. Päiväkodissa on kolme ryhmää: kaksi päiväkotiryhmää (3 kasvattajaa/24 lasta kummassakin) ja yksi ryhmisryhmä (3 kasvattajaa/12 lasta).

Puh: 050 577 5217

Osoite: Linnikantie 10 D, 38950 HONKAJOKI

Kunnanvirasto


Kunnanviraston palvelupiste

Puh: 050 577 5200

Fax: (02) 577 5214

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
maanantai - torstai 08.00 - 15.30
perjantai 08.00 - 13.45

Arkipyhää edeltävänä aattona
maanantai - perjantai 08.00 - 13.45


Osoite: Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI