Rynkäkeidas

Rynkäkeidas kuuluu osana Haapakeitaan soidensuojelualueeseen. Laajoja suo- ja kangasmetsäalueita.

Alueen maisema koostuu laajoista erämaisista suoalueista ja niitä reunustavista metsäsaarekkeista sekä soita täplittävistä suolammista, allikoista ja järvistä. Laajat keitaat antavat maisemalle avaran ja karun yleisilmeen, mikä on ominaista Pohjois-Satakunnan erämaaseuduille. Kasvillisuudessa on sekä eteläistä että pohjoista lajistoa. Eläimistö on erittäin monipuolinen ja lajirikas.

Rynkäkeidas sijaitsee Rynkäisten kylän eteläpuolella. Siikaistentieltä risteävä Harjunnevantie kulkee aivan suon laitaan. Honkajoen suunnasta ajettaessa Harjunnevantielle käännytään vasemmalle.

Laajat suoalueet ja kangasmetsäalueet tarjoavat oivallisen marjastusmahdollisuuden. Suo- ja metsäalueilta löytyy mm. muurainta, mustikkaa, vadelmaa ja puolukkaa. Marjastuksen ohella alueilla voi myös sienestää.

Puh: 050 577 5200

Osoite: Harjunnevantie 100, 38950 HONKAJOKI