Maatalouslomitus

Kotieläintuottajalla on oikeus lomituspalveluihin. Lomituspalveluja haetaan lomituspalveluita järjestävästä paikallisyksiköstä. Honkajoen lomatoimi vastaa myös Jämijärven, Kankaanpään, Karvian, Kihniön, Merikarvian, Parkanon, Pomarkun, Porin, Siikaisten ja Ulvilan lomituksesta.

Honkajoen lomatoimi hoitaa maatalouslomitukset Honkajoen, Jämijärven, Siikaisten, Karvian, Kihniön, Pomarkun ja Merikarvian kuntien sekä Kankaanpään, Porin (Lavia), Parkanon ja Ulvilan kaupungin maatalouslomitukset. Yhteistyöalueella toimii noin 100 vakituista maatalouslomittajaa.

Maatalousyrittäjälle tarjotaan edellytykset vapaa-ajan pitämiseen ja mahdollisuus riittävään lepoon ja toipumiseen sairaustilanteissa. Karjatalousyrittäjät saavat vuosilomaa 26 päivää vuodessa (sisältää 3 pyhää). Sijaisapua annetaan, mikäli tilalla on ulkopuolisen avun tarve. Kasvinviljelytöihin ei saa enää sijaisapua vuoden 2016 alusta lukien.

Maatalouslomitus on palvelu, joka ei kuulu kunnan peruspalveluihin, vaan se on annettu kunnalle toimeksi. Sitä hoitaa alansa erikoistunut henkilöstö. Lomituspalvelulain mukaan palveluyksikön vastuuhenkilö päättää lomituspalvelun antamisesta, palvelun saajalta lain nojalla perittävistä maksuista, palvelun saajan velvollisuudesta korvata perusteettomasti annetuista lomituspalveluista aiheutuneet kustannukset. Muutosvaatimus päätöksistä esitetään Melaan ja Melan päätöksestä edelleen hallinto-oikeuteen.

Toimi näin:

Hae lomituspalveluita järjestävästä paikallisyksiköstä oikeutta lomituspalveluihin kirjallisesti lomakkeella tai sähköisesti Lomitusnetissä ennen lomitustöiden aloittamista. Paikallisyksiköllä voi olla myös muita hakutapoja. Paikallisyksikkö määrää hakuajan vuosilomalle ja maksulliselle lomitukselle.

Hae samalla tavalla oikeutta lomituspalveluihin myös, jos järjestät lomitukset itse. Kun olet järjestänyt lomituksen, hae paikallisyksiköstä korvausta itse järjestämästäsi lomituksesta lomitusajankohtaa seuraavien kahden kalenterikuukauden loppuun mennessä.

Yhteistyöalueen maatalousyritykset ottavat lomituspalveluasioissa yhteyttä suoraan Honkajoen kunnan lomituspalveluun. Kaikki hakemukset toimitetaan myös suoraan Honkajoen kuntaan, joko sähköisesti tai kirjallisesti. Lisätietoja antaa Honkajoen kunnan lomituspalvelujohtaja ja lomatoimenohjaaja, jonka vastualueella maatalousyrittäjä toimii.

Kenelle ja millä ehdoin:

Oikeus lomituspalveluihin on kotieläintilallisilla, joilla on vähintään 6 kotieläinyksikköä. Toiminnan on oltava maatilatalouden tuloverolain mukaan verotettua. Maatalousyrittäjällä, joka käyttää lomituspalvelua, tulee olla lakisääteinen MYEL-vakuutus.

Vuoden 2016 alusta lähtien sijaisapua on haettava kirjallisesti ennen lomitustöiden aloittamista. Päätös sijaisavusta annetaan myös aina kirjallisesti. Jos sijaisavun tarve tiedetään etukäteen (kuntoutus, leikkaus, äitiysloma ym.) tulee sijaisapua hakea niin pian kuin mahdollista, jotta paikallisyksikölle jää riittävästi aikaa järjestää sijaisapulomittaja. Myös itse järjestetyn lomituksen piiriin kuuluvan yrittäjän on haettava sijaisapuoikeutta etukäteen ennen lomitustöiden aloittamista.

Palvelun maksullisuus:

Vuosilomalomitus on maatalousyrittäjälle maksutonta. Muista lomituspalveluista peritään täysi tai alennettu maksu.

Taustakuvaus

Maatalousyrittäjän lomituspalveluita ovat vuosiloma, sijaisapu ja maksullinen lomittaja-apu. Tilan maatalousyrittäjät voivat yhdessä valita, käyttävätkö he paikallisyksikön lomituspalveluja vai järjestävätkö lomituspalvelunsa itse.

Jos maatalousyrittäjä on valinnut paikallisyksikön palvelut, kuntaan työsuhteessa oleva maatalouslomittaja tai kunnan hankkima ostopalvelulomittaja tekee maatalousyrittäjän välttämättömät päivittäiset kotieläintenhoitotyöt maatalousyrittäjän ollessa vuosilomalla tai esimerkiksi sairaana.

Jos maatalousyrittäjä on valinnut itse järjestettävät lomituspalvelut, hän voi ostaa vastaavan palvelun ennakkoperintärekisteriin merkityltä palvelun tuottajalta. Paikallisyksikkö maksaa hakemuksesta korvauksen palvelun tuottajalle.Tietoa lomituspalveluista

Lomituspalvelut Honkajoella ja lähikunnissa

Lomitusnetti

Lomitusnetissä hoidat sähköisesti maatalouslomituspalveluihin liittyviä asoitasi.

Siirry asioimaan

TTS-Manager työajankäyttölaskelma Muut siat ja karjut

Ilmoita TTS-Manager työajankäyttölaskelmalla ne työt, menetelmät ja laitteisto, joilla maatalousyrityksesi muita sikoja ja karjuja hoidetaan.

Siirry lomakkeelle (PDF)

TTS-Manager työajankäyttölaskelma Lihasiat

Ilmoita TTS-Manager työajankäyttölaskelmalla ne työt, menetelmät ja laitteisto, joilla maatalousyrityksesi lihasikoja hoidetaan.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Maatalousyrittäjän vuosilomahakemus

Maatalousyrittäjän vuosilomahakemuksella haet maatalousyrittäjän vuosilomaan.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Munituskanalan hoitotyöt ja työmenetelmät

Ilmoita munituskanalan hoitotyöt ja työmenetelmät työaikalaskelmaa varten.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Muiden kotieläinten hoitotyöt ja työmenetelmät

Ilmoita maatalousyrityksesi muiden kotieläinten hoitotyöt ja työmenetelmät työaikalaskelmaa varten.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Ilmoitus maatalousyrityksen tiedoista lomituspalvelujen hakemista varten

Ilmoituksella maatalousyrityksen tiedoista annat maatalousyritystäsi koskevat tiedot.

Siirry lomakkeelle (PDF)

TTS-Manager työajankäyttölaskelma Emakot ja porsastuotanto

Ilmoita TTS-Manager työajankäyttölaskelmalla ne työt, menetelmät ja laitteisto, joilla maatalousyrityksesi emakoita ja porsastuotantoa hoidetaan.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Vuosilomien siirtolomake

Edellisen vuoden lomapäivien siirto seuraavalle vuodelle

Siirry lomakkeelle (PDF)

TTS-Manager työajankäyttölaskelma Nuorkarja ja vasikat

Ilmoita TTS-Manager työajankäyttölaskelmalla ne työt, menetelmät ja laitteisto, joilla maatalousyrityksesi nuorkarjaa ja vasikoita hoidetaan.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Maatalousyrittäjän sijaisapuhakemus

Maatalousyrittäjän sijaisapuhakemuksella haet sijaisapua

Siirry lomakkeelle (PDF)

TTS-Manager työajankäyttölaskelma Lypsylehmät

Ilmoita TTS-Manager työajankäyttölaskelmalla ne työt, menetelmät ja laitteisto, joilla maatalousyrityksesi lypsylehmiä hoidetaan.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Maatalousyrittäjän itse järjestetyn lomituksen korvaushakemus

Hae maatalousyrittäjän itse järjestetyn lomituksen korvaushakemuksella korvausta lomituksesta

Siirry lomakkeelle (PDF)

Lomituspalvelujohtaja

Lomituspalvelujohtaja antaa neuvontaa ja palveluohjausta maatalouslomitusta tarvitseville asiakkaille.

Puh: 050 577 5219

Lomatoimenohjaaja: Kankaanpää ja Siikainen

Lomituspalvelujen asiakaspalvelu Kankaanpään ja Siikaisten alueen asiakkaille.

Puh: 044 577 5214

Lomatoimenohjaaja: Karvia, Parkano ja Kihniö

Lomituspalvelujen asiakaspalvelu Karvian, Parkanon ja Kihniön alueen asiakkaille.

Puh: 044 772 7515

Lomatoimenohjaaja: Merikarvia, Pori (Lavia), Pomarkku ja Ulvila

Lomituspalvelujen asiakaspalvelu Merikarvian, Porin (Lavia), Pomarkun ja Ulvilan alueen asiakkaille.

Puh: 040 072 4304

Lomatoimenohjaaja: Honkajoki ja Jämijärvi

Lomituspalvelujen asiakaspalvelu Honkajoen ja Jämijärven alueen asiakkaille.

Puh: 044 577 5216

Kunnanvirasto


Kunnanviraston palvelupiste

Puh: 050 577 5200

Fax: (02) 577 5214

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
maanantai - torstai 08.00 - 15.30
perjantai 08.00 - 13.45

Arkipyhää edeltävänä aattona
maanantai - perjantai 08.00 - 13.45


Osoite: Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI