Löytöeläinpalvelut

Voit toimittaa irrallaan tavatun ja talteen otetun koiran, kissan tai muun pienikokoisen seura- tai harrastuseläimen kunnalle tilapäiseen hoitoon. Löytöeläinten talteenottopalvelu.

Honkajoen kunnalla on sopimus irtokoirien tilapäisestä talteen ja hoitoon ottamisesta Kari-Matti Nikkolan kanssa. Löytöeläintenhoitajalla on oikeus periä eläimestä aiheutuneet kustannukset eläimen omistajalta tai haltijalta. Kustannuksiksi lasketaan hoito- ja ruokintakulujen lisäksi lemmikkieläimestä aiheutuneet lääkärinpalkkiot ja ilmoituskustannukset.

Toimi näin:

Löytöeläimistä tai omasta kadonneesta lemmikistä voit ilmoittaa Honkajoen kunnan alueesta vastaavalle lemmikkieläinten talteenottajalle. Voit ilmoittaa myös Karkurit.fi -verkkosivuston kautta.

Taustakuvaus

Irrallaan tavatun ja talteen otetun koiran, kissan tai muun pienikokoisen seura- tai harrastuseläimen voi toimittaa kunnan tai kuntien yhteisesti järjestämään löytöeläintarhaan tilapäiseen hoitoon. Löytöeläintarha säilyttää talteen otettua eläintä vähintään 15 päivää. Sen jälkeen löytöeläintarhalla on oikeus myydä, luovuttaa tai lopettaa eläin.

Sairauden tai vamman vuoksi hoitoon otettu luonnonvarainen eläin on vapautettava, jos on oletettavissa, että se vaikeuksitta sopeutuu luonnonvaraiseen elämään. . Jollei eläintä voi vapauttaa eikä sen hoitoa järjestää, eläin on lopetettava.

Eläimen omistaja tai haltija voi joutua maksamaan korvauksen eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista.Löytöeläimet Honkajoki

Honkajoen löytöeläinten talteenottaja

Puh: 050 321 4463