Arkisto- ja tietopalvelu

Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä. Arkistossa säilytettävät asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia, ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kenellä tahansa on oikeus tutustua kunnan asiakirjoihin, jotka ovat julkisia. Tarvittaessa asiakirjoista saa myös oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Asiakirjajäljennöksistä peritään kunnanvaltuuston päättämä maksu. Aineisto- ja tietopalveluun sisältyy myös yleinen neuvonta sekä henkilökohtaisesti että puhelimitse.

Toimi näin:

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden. Voit pyytää julkisia asiakirjoja nähtäväksi, pyytää apua arkiston käytössä tai pyytää tietoa itseäsi koskevista asiakirjoista. Voit tutustua kunnan asiakirjoihin kunnanvirastolla aukioloaikana. Asiakirjoja voit tarvittaessa kopioida, mutta et voi saada niitä ulkopuolelle lainaan. Neuvontaa saa sekä kunnanvirastolla että puhelimitse.

Palvelun maksullisuus:

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Honkajoella kopioinnista ja mahdollisesta tiedonhausta veloitetaan maksu asiakirjojen lunastusmaksutaksan mukaisesti.

Taustakuvaus

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.Asiakirjojen lunastusmaksutaksa

Asiakirjojen lunastusmaksutaksa 15.11.2006 alkaen

Honkajoen kunnan puhelinneuvonta

Honkajoen kunnan yleinen puhelinneuvonta. Puheluun vastataan kunnanvirastolla.

Puh: 050 577 5200

Kunnanvirasto


Kunnanviraston palvelupiste

Puh: 050 577 5200

Fax: (02) 577 5214

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
maanantai - torstai 08.00 - 15.30
perjantai 08.00 - 13.45

Arkipyhää edeltävänä aattona
maanantai - perjantai 08.00 - 13.45


Osoite: Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI