Kansanäänestysaloite

Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

Kunnan asukkailla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Kunnan kuuluu vastata aloitteen tekijälle ja ilmoittaa, mikä viranomainen aloitteen käsittelee sekä arvion käsittelyajasta. Aloitteen voi tehdä esimerkiksi kunnan järjestämisvastuulla olevista palveluista.

Jos aloitteen allekirjoittaa vähintään kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista, valtuuston on otettava aloite käsittelyyn kuuden kuukauden kuluessa. Kansanäänestysaloitteen voi tehdä vähintään 4 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä kunnan asukkaista. Valtuuston on viipymättä päätettävä, toimitetaanko aloitteen mukaisesta asiasta neuvoa antava kansanäänestys.

Toimi näin:

Honkajoen kunnalle osoitettu kunnallinen kansanäänestysaloite tulee toimittaa paperisena. Lisätietoja kunnallisen kansanäänestysaloitteen tekemiseen saa kunnanjohtajalta.

Kenelle ja millä ehdoin:

Kunnallinen kansanäänestysaloite tehdään kirjallisena ja sen tulee allekirjoittaa vähintään neljä prosenttia 15 vuotta täyttäneistä kunnan asukkaista.Kuntalaisen osallistuminen päätöksentekoon

Kuntalaisen osallistumis- ja vaikuttamiskeinot Honkajoella

Honkajoen kunta / kunnanjohtaja

Kunnanjohtaja johtaa kuntaa, sen hallintoa ja taloutta sekä käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta.

Puh: 044 577 5202

Kunnanvirasto


Kunnanviraston palvelupiste

Puh: 050 577 5200

Fax: (02) 577 5214

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
maanantai - torstai 08.00 - 15.30
perjantai 08.00 - 13.45

Arkipyhää edeltävänä aattona
maanantai - perjantai 08.00 - 13.45


Osoite: Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI