Kuntalaisaloite

Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Kuntalaisaloite tehdään vapaamuotoisesti, mutta kirjallisesti ja toimitetaan kuntaan.

Honkajoen kunnassa toivomme pääsevämme vuorovaikutteiseen ja kuntalaisia osallistavaan päätöksentekoon. Siksi toivomme saavamme kuntalaisilta / palvelujen käyttäjiltä palautetta ja kehittämisehdotuksia kunnan toiminnasta.

Aloitteen tulee sisältää aloitteen tekijän yhteystiedot sekä tieto siitä, mille toimielimelle aloite on osoitettu. Kukin toimielin käsittelee sen tehtäväaluetta koskevat aloitteet.

Toimi näin:

Toimita aloite kuntaan sähköisesti tai paperilla. Toimita aloite kuntaan kirjeenä, sähköpostilla tai kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelun kautta.

Kenelle ja millä ehdoin:

Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Kuntalain vakiintuneen tulkinnan mukaan asukkaalla tarkoitetaan myös muita kunnan jäseniä, jotka omistavat kunnassa maata tai kiinteää omaisuutta, yrityksen tai maksavat veroja kuntaan. Yhteisöllä ja säätiöllä tarkoitetaan tahoja, jolla on kunnassa omistusta tai yhteys palveluun. Tällainen yhteisö tai säätiö voi olla paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen.

Taustakuvaus

Kuntalaisaloite koskee yleensä jonkin palvelun tai asian kehittämistä yleisellä tasolla. Kunnan kuuluu kaikissa tapauksissa vastata aloitteen tekijälle ja ilmoittaa, mihin toimiin aloitteen johdosta on ryhdytty.

Jos aloitteen allekirjoittaa vähintään kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista, valtuuston on otettava aloite käsittelyyn kuuden kuukauden kuluessa.

Vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista voi tehdä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Jos vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista tekee yhdessä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä, valtuuston on päätettävä viipymättä, järjestetäänkö kunnallinen kansanäänestys.Kuntalaisen osallistuminen päätöksentekoon

Kuntalaisen osallistumis- ja vaikuttamiskeinot Honkajoella

Kuntalaisaloite.fi

Kuntalaisaloite.fi:ssa voit tehdä palvelussa mukana oleville kunnille kuntalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.

Siirry asioimaan

Honkajoen kunta / kunnanjohtaja

Kunnanjohtaja johtaa kuntaa, sen hallintoa ja taloutta sekä käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta.

Puh: 044 577 5202

Kunnanvirasto


Kunnanviraston palvelupiste

Puh: 050 577 5200

Fax: (02) 577 5214

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
maanantai - torstai 08.00 - 15.30
perjantai 08.00 - 13.45

Arkipyhää edeltävänä aattona
maanantai - perjantai 08.00 - 13.45


Osoite: Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI