Yleishallinto

Hallinto ja talousosasto vastaa kunnan keskitettyjen palveluiden tuottamisesta. Hallintopalveluita ovat mm. arkistointi, puhelinpalvelut, tekstinkäsittely, kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston asioiden valmistelu ja täytäntöönpano, postitus ja toimistoautomaatioon liittyvät tehtävät.

Hallinto ja talousosasto tuottaa myös kirjanpito-, laskutus- ja perintäpalveluita, palkanlaskentaa ja muita kunnan talouden- ja omaisuudenhoitoon liittyviä palveluita.

Osasto ylläpitää kuntaverkkoa, johon on kytketty kunnan kaikki kiinteistöt. Atk-järjestelmän piirissä on kaikkiaan noin 135 työasemaa. Atk-verkossa on saatavilla kunnan hallintokuntien tarvitsemat taloushallinnon ohjelmistopalvelut, asianhallinnan ohjelmistopalvelut, sekä sähköposti- ja internetpalvelut.

Honkajoen kunta ja Suupohjan Seutuverkko Oy toteuttivat vuonna 2012 haja-asutusalueiden laajakaistaverkkohankkeen. Hankkeen aikana rakennettiin valokuituverkko 315 kiinteistöliittymää. Aikaisemmin yhtiö oli rakentanut Lauhalan, Katkon ja Saunaluoma-Pukaran kylien alueelle yli 100 valokuituliittymää. Honkajoen kunta ostaa verkkopalvelut Suupohjan Seutuverkolta Oy:ltä.

Osaston toimesta laaditaan kuukausittain ilmestyvä kuntatiedote, joka postitetaan joka talouteen Honkajoella.


Yleinen edunvalvonta

Satakunnan oikeusaputoimisto huolehtii Honkajoen asukkaiden yleisestä edunvalvonnasta. Palvelupaikkana on Kankaanpään toimipaikka. Edunvalvontapalveluja järjestää Satakunnan edunvalvontatoimisto, Kankaanpään toimipaikka. Maistraatti neuvoo ja opastaa menettelytavoissa edunvalvojan saamiseksi. Honkajoen kunta kuuluu Porin maistraatin virka-alueeseen.


Talous- ja velkaneuvonta

Vuoden 2019 alussa talous- ja velkaneuvonta on siirtynyt oikeusaputoimistojen järjestettäväksi. Kaikkien talous- ja velkaneuvojien yhteystiedot ovat muuttuneet 31.12.2018 jälkeen.

Lähimpänä olevan oikeusaputoimiston yhteystiedot löytyvät sivun alaosan luettelosta.

Asiakas voi vapaasti valita, mihin oikeusaputoimistoon ottaa jatkossa yhteyttä. Muiden oikeusaputoimistojen yhteystiedot löydät oikeus.fi-verkkosivulta oikeusapu-valikosta eli osoitteesta:
https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.html, jossa ilmoitetaan myöhemmin myös talous- ja velkaneuvonnan puhelinnumerot.

Jos asian käsittely talous- ja velkaneuvonnassa on päättynyt ennen vuotta 2019, asiakastiedot eivät siirry oikeusaputoimistoon. Asiakas säilyttää erityisesti velkojen järjestelyä koskevat asiakirjat itsellään.

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut pysyvät muutoin ennallaan ja maksuttomina.


YHTEYSTIEDOT

Yleishallinto

Kunnanjohtaja Ulla Norrbo     044 577 5202  
Asuntosihteeri Leena Kuusimäki, asuntoasiat, info     050 577 5200  
Honkalan ja Jyllin leirikeskuksen varaukset
Kirjanpitäjä Anne-Mari Riihimäki     050 577 5207  
Toimistosihteeri Päivi Järvenpää     044 577 5244  
       

Yleinen edunvalvonta

Satakunnan oikeusaputoimisto

     
Käyntiosoite: Keskuskatu 42, 3. krs. 38700 Kankaanpää
Postiosoite: PL 15, 38701 Kankaanpää
Puh. 029 566 0570
Fax: 029 566 0579
Aukioloajat: vastaanotto vain ajanvarauksella
oikeus.fi/oikeusapu/satakunnanoikeusaputoimisto/fi/

Satakunnan edunvalvontatoimisto

     
Käyntiosoite: Keskuskatu 51 B, 38700 Kankaanpää
Postiosoite: PL 150, 38701 Kankaanpää
Puh. 029 565 2350
Fax: 029 565 2359
Edunvalvoja Sinikka Fagerlund
Edunvalvontasihteerit Minna Pukaralammi ja Arja Vainionpää.
Aukioloajat: ma-pe klo 8.00-16.15
oikeus.fi/edunvalvonta/satakunnanedunvalvontatoimisto/fi/index.html

Lounais-Suomen maistraatti

     
Käyntiosoite: Pohjoisranta 11 E
Postiosoite: PL 191, 28101 PORI
Puh. 029 553 9410
Fax: 029 553 7315
Aukioloajat: ma-pe klo 9.00-16.15
www.maistraatti.fi/fi/maistraatit/Lounais-Suomi/Lounais-Suomen-maistraatti/Porin-yksikko/

Talous- ja velkaneuvonta (Satakunnan oikeusaputoimisto)

     
Käyntiosoite: Keskuskatu 42, 3. krs. 38700 Kankaanpää
Puh. 029 566 0407
oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/talous_ja_velkaneuvonta.html