Vesihuoltolaitos

Mittariluku ja laskutus

Honkajoen kunnan vesihuoltolaitos lukee vesimittarit tai pyytää kuluttajia (kuntatiedotteessa ja ulkopaikkakuntalaisia sähköpostilla tai tekstiviestillä) lukemaan mittarin kerran vuodessa, syys-lokakuun vaihteessa.

Käyttömaksulaskutus kaksi kertaa vuodessa

Kevään laskutus on arviolaskutus edellisen vuosikulutuksen perusteella, tai lukeman mukainen jos liittyjä ilmoittaa lukeman huhtikuun alussa puh. 050 577 5231 tai sähköpostilla kunnan tekniseen toimistoon. Laskutus huhtikuussa, maksuehto 21 p. Arviolaskutus tasataan syksyn tasauslaskutuksessa, maksuehto 21 p. Viivästyskorko korkolain mukaisesti seuraavassa laskussa. Perintäkulut lisätään kunnanhallituksen päätöksen 24.5.2007 § 109 mukaisesti.

Ohjeita ja lisätietoa


Vesilaitos

Kunnan vesilaitokseen kuuluu Honkalan mäessä sijaitseva vedenottamo I, Ojalan monttuun rakennettu vedenottamo II, vesijohtoverkoston runkolinjat paineenkorotusyksiköineen ja 100 m3 alavesisäiliö sekä Kankaanpää-Honkajoki -siirtovesilinja.

Kummankin käytössä olevan ottamon lupa vedenottoon on 500 m3/d kuukausikeskiarvona laskettuna. Ottamot toimivat rakennetun yhdysputken ansiosta vuoden 2004 jälkeen yhteistoiminnallisesti. Vesihuoltolaitos on kriisiajan ja muiden häiriötilanteiden varalle hankkinut käyttöönsä 60 kWh:n aggregaatin.

Vesilaitoksen tavoitteena on turvata toiminta-alueen käyttäjille laadullisesti ja määrällisesti häiriötön talousveden jakelu.

Vesilaitokseen liittyneitä kiinteistöjä 31.12.2018 oli 670 kpl, joissa vakituisia asukkaita n. 1414 henkilöä.

Vesijohtoverkoston kunnossapidon tavoitteena kunnossapidolle on satunnaisten putkirikkojen ja vesivuotojen hallinta sekä paineenkorotusyksikköjen rakentaminen heikosta painetasosta kärsiville linjaosuuksille.

Kankaanpään kaupunki ja Honkajoen kunta ovat sopineet lisäveden toimittamisesta Kankaanpäästä Honkajoelle. Paineenkorotusaseman valmistuttua Kankaanpään syöttövesijohto otettiin käyttöön 28.4.2015.

  • Kankaanpään vesi menee Karvianjoen itäpuolen kuluttajille välillä Vatajan paineenkorotusasema – Santastentien risteys eli osoitteisiin Kankaanpääntie ja Kankaanpääntieltä erkaneviin osoitteisiin, Vatajankosken Sähkön höyryvoimalaitokselle ja Honkajoki Oy:n uuteen teollisuusrakennukseen.
  • Keskustan ottamon eli ottamo I:n kuluttajia on osoitteissa Talvitie, Männiköntie, Teollisuustie ja Kirkkokallion alue.
  • Muiden kuluttajien vesi tulee ottamo II:lta eli Ojalan ottamolta, myös Lihajaloste Korpelan vesi 12.6.2019 alkaen.

 

Veden laatu

Vesinäytteen tulos 23.9.2019 Ottamot I ja II
Vesinäytteen tulos 12.2.2019 Kankaanpään vesi


Viemärilaitos

Honkajoen kunnallinen viemärilaitos käsittää rakennetun viemärijohtoverkoston, jätevedenpuhdistamon ja kuusi jätevedenpumppaamoa. Viemärilaitoksen tavoitteena on huolehtia toiminta-alueen jätevesien johtamisesta ja puhdistamisesta lupaehtojen edellyttämällä tavalla.

  • Viemäriverkostossa 31.12.2018 oli 264 liittynyttä kiinteistöä, joissa vakituisia asukkaita n. 774 henkilöä
  • Viemäriverkoston kunnossapidon tavoitteena kunnossapidolle on vähentää vuotovesien määrää linjojen ja kaivojen korjauksilla ja uusimistoimenpiteillä.

YHTEYSTIEDOT

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@honkajoki.fi

Rakennusmestari Tapio Kallioniemi     044 577 5230  
Toimistosihteeri Marita Berglund     050 577 5231  
Vesihuoltolaitoksen hoitaja Tuomo Liimatainen     044 577 5252  
Honkajoen kunnan vesihuoltolaitos, Tapio Kallioniemi     044 577 5230  
KD Service Oy Vesihuoltolaitoksen päivystys virka-ajan ulkopuolella     044 9701 224