Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelun tavoitteena on kaavoituksen avulla ohjata kunnan maankäyttöä taloudelliseen ja viihtyisään rakentamiseen, jolla on alueelle tunnusomaisia piirteitä, samalla painottaen kehityksessä terveellisyyttä, turvallisuutta ja ympäristön laatua. Tulosalueeseen sisältyy asemakaavan ja yleiskaavan laajennusten ja muutosten aiheuttamat menot sekä erilaiset kartoitus-, maastoon merkintätyöt.

Kunnassa on käynnistetty v. 1998 alussa aluearkkitehtitoiminta, joka osaltaan tuottaa näkemyksiä kunnan kaavoituksen kehittymisessä.

Keskustaajaman yleiskaavaa on laajennettu siltä osin, mitä ei ole huomioitu rantaosayleiskaavan yhteydessä, samalla hyödyntäen keskusta-alueen osalta laadittua kehittämissuunnitelmaa. Honkajoen keskustaajaman osayleiskaava on vahvistettu kunnanvaltuuston päätöksellä 10.11.2008 §§ 35-36.

Rakentamattomia rakennuspaikkoja on Vatajankoskella Koivusillan ja Rimpisen alueella sekä keskustassa Leivonniemen, Linnikan, Katajiston ja Peltosen alueilla. Leivonniemen asemakaavan muutos on vahvistettu kunnanvaltuuston päätöksellä 25.4.2005 § 20. Peltosen alueen kunnanvaltuuston päätöksellä 13.6.2008 § 17 vahvistetussa asemakaavassa on 35 omakotitonttia ja 10 pienteollisuustonttia.

Kaavoituksen avulla ohjataan kunnan maankäyttöä taloudelliseen ja viihtyisään rakentamiseen, jolla on alueelle tunnusomaisia piirteitä, samalla painottaen kehityksessä terveellisyyttä, turvallisuutta ja ympäristön laatua.

Kaavat