Liikenneväylät ja yleiset alueet

Kaavatiet

Keskustan, Koivusillan ja Rimpisen alueen asemakaava-alueella on katuja yhteispituudeltaan 7350 metriä. Talousarvioon varataan vuosittain määräraha katujen rakentamiseen, päällystämiseen ja valaistukseen.

Yksityistiet

Kunnan hoidossa olevat yksityistiet: Antilan koulutie, Palstatie Rakennuskosken alueella, Teollisuustie ja Jokihongontie.

Kunta myöntää vuosittain avustusta yksityisteiden kunnossapitoon. Tiehallinto otti osan paikallisteiden valaistuksesta koituvista menoista hoitaakseen vuoden 2006 alusta. Kunnan talvikunnossapitourakat kaudelle 2017-2019 on kilpailutettu. Suunnitelmakaudella jatketaan valmistuneen keskustaajaman kehittämishankkeen toteutusta myös tien- ja kadunpidon osalla.

Yksityistieavustusten hakeminen v. 2020

Turvallisuusasiakirjat

Tekninen lautakunta on hyväksynyt 19.9.2012 §§ 58-61

Peurapolun kunnallistekniikka