Jätehuolto

Tekninen lautakunta toimii kunnan jätehuoltoviranomaisena ja vastaa jätehuoltoon liittyvistä tehtävistä. Kunnan kaatopaikkapalveluista vastaa vuoden 1997 alusta lukien Kankaanpään kaatopaikka, jonka pääoma- ja käyttökustannuksiin osallistutaan 10 %:n osuudella vuosittain. Jätehuollon yhteistyökunnat vastaavat yhdessä uusiutuviin jätehuollon vaatimuksiin alueellaan. Tavanomaisten hyötyjätten keräyksen ja hyödyntämisen ohella suunnitelmakaudella edelleen toteutetaan puhdistamolietteen kompostointia turpeeseen rakennetulla kompostikentällä (vesihuoltolaitos).

Kunnan käytöstä poistettua kaatopaikkaa hyödynnetään hyöty- ja vaarallisen jätteen välivarastoalueena. Alueella ei oteta vastaan muuta kuin puhtaita ylijäämä maamassoja.

Tavoitteena on kehittää jätteen keräys- ja lajittelutoimintaa sekä edistää toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää jätteen syntyä ja määriä siten, että kaatopaikalle kuljetetaan mahdollisimman vähän jätettä. Vuoden 2006 alussa aloitettua SER-tuotteiden vastaanotto- ja kierrätystoimintaa jatketaan jätevedenpuhdistamolla, samoin kuin aiemmin aloitettua vaarallisen jätteen ja kierrätysmetallien vastaanottoa. Kierrätettäväksi tarkoitettujen hyötyjätteen vastaanottokatoksia on käytössä viisi kappaletta.

Ohjeita ja lisätietoa

Tekninen lautakunta on päättänyt lakkauttaa kaikki jäljellä olevat kunnan omat hyötyjätteiden kierrätyspisteet (Tekla 19.2.2019 § 11). Kierrätyspaikoille on kiinnitty tiedotteet pisteen lakkauttamisesta ja ohjeistus käyttämään RINKI Oy:n ylläpitämää kierrätyspistettä. Keskustassa ja Jyllin leirikeskuksessa on kuitenkin paperinkeräyspisteet. 

Paperinkeräyspisteiden sijainti

  • Jyllin leirikeskuksessa
  • Keskustassa Hongontie/Kauppatie

Kunnan jätteenkäsittelyn maksut

Öljyjätteestä laskutetaan 0,10 €/litra+alv 24 %, mikäli tuotu kertamäärä on yli 50 litraa.
Muista vastaanotetuista vaarallisen jätteen pieneristä ei peritä maksua.