Teknisen toimen hallinto

Teknisen lautakunnan hallinnonalaan kuuluu kunnan omistuksessa ja hallinnassa olevien kiinteistöjen, laitosten ja laitteiden kunnossa- ja ylläpito, kunnan toimesta tapahtuvan rakentamisen ja rakennuttamisen koordinointi sekä vesihuoltolaitoksen hoito. Lisäksi tekninen lautakunta huolehtii kunnan jätehuollosta, alansa suunnittelutehtävistä ja toimialansa henkilöstöasioista.

Koneiden/laitteiden vuokrat

Tekninen lautakunta toimii myös kunnan rakennusvalvontaviranomaisena.

Ympäristönsuojelulautakunnan tehtävät ovat kuuluneet 1.1.2009 alkaen Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymälle: PoSa Ympäristöpalvelut.


Honkajoen kunta ei enää kuulu rakennusalan käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piiriin (khall 22.8.2012 § 130). Huomioikaa laskutuksissanne normaali arvonlisäverokäytäntö.


YHTEYSTIEDOT

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@honkajoki.fi

Tekninen toimi

Rakennusmestari Tapio Kallioniemi     044 577 2171  
Toimistosihteeri Marita Berglund     050 577 5231