Teknisen toimen hallinto

Teknisen lautakunnan hallinnonalaan kuuluu kunnan omistuksessa ja hallinnassa olevien kiinteistöjen, laitosten ja laitteiden kunnossa- ja ylläpito, kunnan toimesta tapahtuvan rakentamisen ja rakennuttamisen koordinointi sekä vesihuoltolaitoksen hoito. Lisäksi tekninen lautakunta huolehtii kunnan jätehuollosta, alansa suunnittelutehtävistä ja toimialansa henkilöstöasioista.

Tekninen lautakunta toimii myös kunnan rakennusvalvontaviranomaisena.

Ympäristönsuojelulautakunnan tehtävät ovat kuuluneet 1.1.2009 alkaen Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymälle: PoSa Ympäristöpalvelut.


Honkajoen kunta ei enää kuulu rakennusalan käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piiriin (khall 22.8.2012 § 130). Huomioikaa laskutuksissanne normaali arvonlisäverokäytäntö.


YHTEYSTIEDOT

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@honkajoki.fi

Tekninen toimi

Rakennusmestari Tapio Kallioniemi     044 577 5230  
Toimistosihteeri Marita Berglund     050 577 5231