Perusopetus

Perusopetuksen 1–6 luokkien opetus on keskitetty Hongon kouluun 1.8.2005 alkaen.

Hongon koululla on toteutettu perusteellinen ja mittava peruskorjaus lukuvuoden 2004–2005 aikana, joten koululla on uudet ja nykyaikaiset opetustilat. Hongon koulun varustukseen on hankittu uusinta opetusteknologiaa, joten myös opetusvälineistön puolesta koulu on teknologian kärjessä. Koulussa on dokumenttikamera ja Smart Board -taulut kaikissa luokissa. Koulussa toimii lukuvuonna 6 perusopetusryhmää. Lisäksi koulussa on kaksi erityisopettaja ja englanninkielen lehtori.

Honkajoen yhteiskoulu (vuosiluokat 7–9) toimii vuosina 1996–1997 peruskorjatussa koulurakennuksessa yhdessä Honkajoen lukion kanssa. Yhteiskoulussa noudatetaan kurssimuotoista 5-jaksojärjestelmää. Koulun opetusvälineistö on ajanmukaista av-laitteiston sekä tietotekniikan osalta. Koulussa on dokumenttikamerat kaikissa luokissa sekä lisäksi Smart Board -esitystauluja.

Yhteiskoulun valinnaisainetarjonta on laaja ja kurssit toteutetaan, mikäli ilmoittautuneiden oppilaiden määrä on vähintään kahdeksan.

Koulut painottavat työsuunnitelmissaan tiedollisten tavoitteiden lisäksi mm. seuraavia asioita:

  • oppilaiden itsetunnon ja hyvien tapojen vahvistaminen
  • sosiaalisten taitojen ja ihmissuhteiden kehittäminen
  • kestävän kehityksen edistäminen
  • kodin ja koulun yhteistyö

Sekä Hongon koulussa että yhteiskoulussa käy koulukuraattori. Kuraattori tukee oppilaita kouluun, kotiin, kaverisuhteisiin tai vapaa-aikaan liittyvissä ongelmissa. Kuraattori tekee työtä yhdessä oppilaan, oppilasryhmien, opettajien ja vanhempien/huoltajien kanssa. Kuraattorin yhteystiedot löytyvät sivun alaosan yhteystiedoista..

Oppilasilmoituslomake löytyyy täältä.

Hongon koulun ja Honkajoen Yhteiskoulun sivut Sivistävä Honkajoki -portaalissa

Lisätietoja antavat yhteiskoulun rehtori ja Hongon koulun koulunjohtaja.


YHTEYSTIEDOT

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@honkajoki.fi

Hongon koulu, Katkontie 7

Koulunjohtaja Arto Ala-Hannula     050 577 5222  
Hongon koulu, vuosiluokat 1-6
Erityisopettaja Minna Karanka-Haunia     050 406 6971  
Koulukuraattori Niina Hietaoja     040 631 1675  
Opettajainhuone     050 577 5271  
       

Honkajoen yhteiskoulu ja lukio, Karviantie 12

Yhteiskoulun/lukion telefax     Fax (02) 577 5217  
Yhteiskoulun rehtori Mari Fabig     044 577 5280  
yhteiskoulu, vuosiluokat 7-9
Toimistosihteeri Anne Vähäniemi     050 577 5206  
Palveluesimies Kirsi Ylituomi     044 577 5283  
Opinto-ohjaaja Kirsi Nyrhinen     044 577 5284  
Koulukuraattori Niina Hietaoja     040 631 1675  
Erityisopettaja Sari Kustila     050 575 0890  
Opettajanhuone     050 577 5282  
Keittiö     050 577 5288  
Tekninen opetustila     050 577 5286  
Terveydenhoitaja Tiina Klemelä-Ruohomäki, sähköposti: tiina.klemela-ruohomaki(a)eposa.fi     040 652 4310