Varhaiskasvatus

Lasten päivähoidon tarkoituksena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä taata lapselle turvallinen hoito huoltajan ollessa työssä.

Vanhemmat voivat valita lapselleen sopivan hoidon:

- kunnallinen perhepäivähoito johon kaikki alle kouluikäiset lapset ovat oikeutettuja. Honkajoella on valittavana päiväkoti Linnikantiellä  ja esikoululaisten hoito Puukoululla.

- kotihoidon tuki, jos jompikumpi vanhempi tai esim. sukulainen hoitaa lasta/lapsia kotona ja nuorin lapsi on alle 3-vuotias. Kotihoidontuki haetaan KELAlta, sen kustannusvastuu on kunnalla.

- yksityisen hoidon tuki, jolloin lapsen hoitajana on kunnan hyväksymä yksityisen hoidon tuottaja. Yksityisen hoidon tuki haetaan niin ikään KELAlta.

Varhaiskasvatusmaksut muuttuvat 1.1.2021 alkaen

Varhaiskasvatuksen laskutus muuttuu tuntiperusteiseksi. Hoitoaikaan perustuvan asiakasmaksun pohjana on huoltajan ennakkoon valitsema tuntivälys. Varhaiskasvatuksen tarve ilmoitetaan (tuntia / kk) alla olevien liitteiden mukaan. 

Tuntivälykset-lomake

Hoitoaikaperusteinen asiakasmaksu 1.1.2021 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020

Ohje hoitoaikojen ilmoittamisesta


Perhepäivähoitoon hakeminen

Päivähoitoon voi hakea ympäri vuoden. Päivähoitopaikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Tilanteissa joissa päivähoitopaikkaa tarvitaan kiireellisesti, hakemus on jätettävä viimeistään 2 viikkoa ennen hoidon tarvetta.

Päivähoitomaksu määräytyy perheen tulojen mukaan. Maksu määritellään vuosittain elokuussa. Lasten päivähoidon maksuissa noudatetaan valtakunnallisia taksoja.

Hakulomakkeet löytyvät täältä.


Varhaiskasvatus päivähoidossa

Vanhemmat ovat lapsensa tärkeimpiä kasvattajia. Kodin ulkopuolisesta varhaiskasvatuksesta vastaa usein päivähoito. Päivähoidon varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, missä lapsen omaehtoisella leikillä on keskeinen merkitys.

Päivähoidossa on tehty vuonna 2006 valtakunnallisia linjauksia noudatteleva varhaiskasvatussuunnitelma. Sen tarkoituksena on lisätä päivähoitohenkilöstön ammatillista tietoisuutta, vanhempien osallisuutta lapsensa varhaiskasvatuksen palveluissa sekä moniammatillista yhteistyötä lasta ja perhettä tukevien yhteistyötahojen kanssa. Oheisessa linkissä on lisää valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman periaatteista.
Kasvun kumppanit -verkkopalvelu tarjoaa tietoa lasten, nuorten ja perheiden peruspalveluista sekä tukea niiden kehittämiseen. Tieto tarjotaan ammattilaisten, johdon ja päättäjien arkeen sopivaksi. Palvelua ylläpitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Päiväkodissa on kolme ryhmää.
Kaksi päiväkotiryhmää (3 kasvattajaa/21 lasta) per ryhmä
Yksi ryhmisryhmä (2 kasvattajaa/8 lasta)

Lisätietoja antaa varhaiskasvatusjohtaja.


YHTEYSTIEDOT

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@honkajoki.fi

Hongon päiväkoti, Linnikantie 10 D

Varhaiskasvatusjohtaja Maria Hallia     050 577 5727  
Tenavat     050 577 5217  
Naperot     050 577 5259  
Päiväkodin ryhmis     050 577 8897  

Hongon puukoulu, Katkontie 7

Esiopetuksen opettaja Marianne Räsänen     050 577 5273  
Ap/ip-toiminta Katkontie 7     044 5775218