Lukio

Honkajoen lukio kuuluu hallinnollisesti Kankaanpään yhteislyseon alaisuuteen.

Honkajoen lukio on tasokas, hyvä yleislukio. Honkajoelta olevien oppilaiden lisäksi lukiossa käy opiskelijoita Isojoelta, Karviasta, Siikaisista ja Kankaanpäästä. Lukiossa on oppilaita vuosittain 60–70.

Lukio on luokaton, kurssimuotoista 5-jaksojärjestelmää käyttävä oppilaitos. Lukion soveltavissa kursseissa painotetaan yritys- ja talousopintoja sekä ympäristötietoutta. Yritys- ja talousopinnot toteutetaan yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun ja alueen yrittäjien kanssa.

Lukioilla on verkko-opetuslaitteistot, joiden avulla toteutetaan osa opetuksesta. Verkko-opetus laajentaa lukion opetustarjontaa. Tällä tavalla myös pienessä lukiossa voidaan oppilaille tarjota kursseja, joihin ei muutoin olisi mahdollisuutta.

Katso oppilaskunnan kuvaama video

Koulukuljetuksen opiskelijalle kustantaa Honkajoen kunta, mikäli opiskelijan koulumatka yhteen suuntaan on vähintään 5 km.

Lukion oppilailla on mahdollisuus koulukuraattoripalveluun.

Lukio toimii samassa koulurakennuksessa Honkajoen yhteiskoulun kanssa.

Lukiossa hyödynnetään ajanmukaista opetusvälineistöä mm. av-laitteissa ja tietoteknisessä osaamisessa. Opiskeluilmapiiri pienessä koulussa on motivoiva ja tuloksiin kannustava. Honkajoen lukion käyneet opiskelijat ovat sijoittuneet hyvin jatko-opintoihinsa haluamalleen opintoalalle.

Kotisivut: Honkajoen lukio

Lisätietoja antavat yhteiskoulun Kankaanpään lukion rehtori, Honkajoen lukion apulaisrehtori ja opinto-ohjaaja.


YHTEYSTIEDOT

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@honkajoki.fi

Honkajoen yhteiskoulu ja lukio, Karviantie 12

Yhteiskoulun/lukion telefax     Fax (02) 577 5217  
Yhteiskoulun rehtori Mari Fabig     044 577 5280  
yhteiskoulu, vuosiluokat 7-9
Toimistosihteeri Anne Vähäniemi     050 577 5206  
Palveluesimies Kirsi Ylituomi     044 577 5283  
Opinto-ohjaaja Kirsi Nyrhinen     044 577 5284  
Koulukuraattori Niina Hietaoja     040 631 1675  
Erityisopettaja Sari Kustila     050 575 0890  
Opettajanhuone     050 577 5282  
Keittiö     050 577 5288  
Tekninen opetustila     050 577 5286  
Rehtori Jukka-Tapio Laine / Kankaanpään lukio     044 577 2381  
Lukion apulaisrehtori Mari Fabig     044 577 5280  
Terveydenhoitaja Tiina Klemelä-Ruohomäki, sähköposti: tiina.klemela-ruohomaki(a)eposa.fi     040 652 4310