Yksityistieavustukset

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi myöntää avustuksia yksityisteiden tiekunnille.

Kunta julkaisee vuosittain avustuksen hakuilmoituksen. Asiasta ilmoitetaan kuntatiedotteessa ja kunnan kotisivuilla.

Toimi näin:

Toimita allekirjoitettu tieavustushakemus tekniseen toimistoon tai lähetä hakemus sähköpostilla. Hakemus tulee toimittaa määräaikaan mennessä.

Kenelle ja millä ehdoin:

Avustusten saaminen edellyttää yleensä, että tien hoitoa varten on perustettu tiekunta. Kunnan kunnossapitoavustusta myönnetään hakemuksesta vakituisesti asutuille tien osille. Avustus maksetaan, kun hakija on esittänyt hyväksyttävät menotositteet määräaikaan mennessä.

Taustakuvaus

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.Liikenneväylät ja yleiset alueet -verkkosivu

Lisätietoa liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapidosta sekä yksityisteistä.

Honkajoen kunnan tekninen toimi huolehtii asemakaavakatujen, kevyen liikenteen väylien ja sopimusperusteisesti joidenkin yksityisteiden kunnossapidosta. Lisäksi tekninen toimi huolehtii uimarantojen, leikkikenttien ja hiihtolatujen kunnosta ja turvallisuudesta.

Tieavustushakemus

Tieavustushakemuksella haetaan kunnan yksityistieavustusta.

Lomakkeella haetaan avustusta Honkajoen kunnalta yksityistien kunnossapitoon.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Teknisen toimen toimistosihteeri

Teknisen toimen toimistosihteeri

Teknisen toimen toimistosihteeri (tekninen toimisto, rakennustoimisto ja vesihuoltolaitos).

Puh: 050 577 5231

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja vastaa teknisestä toimesta, vesihuoltolaitoksesta ja rakennusvalvonnasta teknisen lautakunnan alaisena.

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja antaa lisätietoa teknisen toimiston asioissa ja rakennusvalvonta-asioissa.

Puh: 044 577 5230

Kunnanvirasto


Kunnanviraston palvelupiste

Puh: 050 577 5200

Fax: (02) 577 5214

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
maanantai - torstai 08.00 - 15.30
perjantai 08.00 - 13.45
Arkipyhää edeltävänä aattona
Avoinna 08.00 - 13.45

Poikkeusaukioloajat

Joulutauko 24.12. - 31.12.2018
Suljettu

Osoite: Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI