Sijaintikatselmus

Tontin korkeuden näyttö on mittaustoimenpide, jolla osoitetaan rakennuspaikan korkeusasema. Rakennuspaikan merkitseminen maastoon rakennusluvassa hyväksytyn sijainnin mukaan. Rakennuksen valmistuessa sijainnin tarkistus.

Luvan myöntämisen jälkeen kunnan rakennustarkastaja antaa tontin korkeusaseman ja merkitsee rakennuksen sijainnin tontilla.

Toimi näin:

Luvanhaltija tai vastaava työnjohtaja tilaa kunnan rakennustarkastajalta. Katselmusaika on hyvä sopia puhelimitse tai sähköpostilla.

Kenelle ja millä ehdoin:

Lupa on myönnetty ja toimenpide tilattu.

Maksu sisältyy lupamaksuun

Taustakuvaus

Tontin korkeuden näytön voi pyytää kunnan kiinteistötoimelta. Tontin korkeuden näyttö on mittaustoimenpide, jolla osoitetaan rakennuspaikan korkeusasema.

Rakennuksen sijainnin merkitsemisellä osoitetaan rakennuksen suunnitelmien mukainen paikka. Sijaintikatselmuksella todetaan rakennuksen sijainti. Siitä annetaan tarvittaessa lausunto.Rakennusvalvonnan maksutaksa

Rakennusvalvonnan maksutaksa 1.1.2015 alkaen

Rakennusvalvonta veloittaa taksan perusteella maksua lupahakemusten käsittelystä, rakentamisen ajan neuvonnasta ja katselmuskäynneistä sekä muista rakennusvalvontaan liittyvistä palveluista. Rakennusvalvonnan maksutaksa on hyväksytty Honkajoen kunnan teknisessä lautakunnassa (Tekla 17.9.2014 § 57).

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja vastaa teknisestä toimesta, vesihuoltolaitoksesta ja rakennusvalvonnasta teknisen lautakunnan alaisena.

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja antaa lisätietoa teknisen toimiston asioissa ja rakennusvalvonta-asioissa.

Puh: 044 577 5230

Kunnanvirasto


Kunnanviraston palvelupiste

Puh: 050 577 5200

Fax: (02) 577 5214

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
maanantai - torstai 08.00 - 15.30
perjantai 08.00 - 13.45
Arkipyhää edeltävänä aattona
Avoinna 08.00 - 13.45

Osoite: Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI