Pelastusviranomaisen lausunto lupahakemuksesta ja palotarkastus

Kunnan rakennusvalvonta pyytää pelastusviranomaisen lausunnon lupahakemuksista. Rakentamisaikainen hormikatselmus/palotarkastus.

Rakennustoimistoon jätetyt rakennuslupahakemukset ja tarvittaessa muutkin lupahakemukset lähetetään pelastusviranomaisen lausunnolle. Honkajoella pelastusviranomaisen tehtäviä hoitaa Satakunnan pelastuslaitos. Palomestarin lausunto liitetään lupa-asiakirjoihin rakennuttajan noudatettavaksi. Jos lupaehdoissa määrätään suoritettavaksi hormikatselmus tai palotarkastus, rakennuttaja/vastaava työnjohtaja tilaa katselmuksen pelastuslaitokselta.

Uuden pelastuslain myötä pelastuslaitoksen palotarkastuksia ei enää määritellä laissa vaan määritykset tehdään pelastuslaitoksen toimesta. Pelastuslaitoksen palotarkastukset ja muu valvontatoiminta määritellään pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa. Valvontasuunnitelmaan liitteineen pääsee tutustumaan pelastuslaitoksen internet-sivuilta.

Toimi näin:

Tilaa palotarkastus/hormikatselmus pelastuslaitoksen palomestarilta puhelimitse tai sähköpostitse.

Katso palomestarin ja Honkajoen paloaseman yhteystiedot Satakunnan pelastuslaitoksen internet-sivustolta.

Palvelun maksullisuus:

Lausunto ja rakentamisaikainen lupaehtoissa mainittu tarkastus sisältyvät kunnan rakennusvalvonnan perimään lupamaksuun.Palo- ja väestönsuojelu -verkkosivu

Yhteystiedot ja lisätietoa

Sivulla on tietoa kunnan palo- ja väestönsuojelusta.

Satakunnan pelastuslaitos

Satpel internet-sivut

Satakunnan pelastuslaitoksen omat verkkosivut. Sivuilta löytyy ohjeita, yhteystietoja ja kaavakkeita asioinnin helpottamiseksi.

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja vastaa teknisestä toimesta, vesihuoltolaitoksesta ja rakennusvalvonnasta teknisen lautakunnan alaisena.

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja antaa lisätietoa teknisen toimiston asioissa ja rakennusvalvonta-asioissa.

Puh: 044 577 5230

Kunnanvirasto


Kunnanviraston palvelupiste

Puh: 050 577 5200

Fax: (02) 577 5214

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
maanantai - torstai 08.00 - 15.30
perjantai 08.00 - 13.45
Arkipyhää edeltävänä aattona
Avoinna 08.00 - 13.45

Poikkeusaukioloajat

Joulutauko 24.12. - 31.12.2018
Suljettu

Osoite: Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI