Osoitteen antaminen ja osoitenumerointi

Haja-asutusalueen teiden nimeäminen ja numeromääritys lähiosoitetta varten. Asemakaava-alueella tiennimet on vahvistettu hyväksytyssä kaavassa.

Honkajoen kunnan tekninen lautakunta on v. 1993 vahvistanut haja-asutusalueiden osoitejärjestelmän, jossa osoitenumero kuvaa kiinteistölle johtavan liittymän etäisyyttä osoitetien alkupisteestä kymmeninä metreinä siten, että tien vasemmalla puolella sijaitsevat parilliset ja oikealla puolella parittomat osoitenumerot. Tekninen/rakennustoimisto ylläpitää kunnan haja-asutusalueen tienimiluetteloa ja on teettänyt osoitekartan. Suomen Kuntaliitto on antanut ohjeet tienimistä haja-asutusalueella.

Asemakaava-alueen tiennimet määräytyvät kaavassa ja osoitenumerointi perustuu kaavan tonttijakoon.

Toimi näin:

Kiinteistönomistaja/haltija hankkii osoitenumeron ja asentaa sen osoitetielle näkyvälle paikalle.

Kenelle ja millä ehdoin:

Uusille rakennuspaikoille osoite määrätään rakennuslupapäätöksessä.

Palvelun maksullisuus:

Kunta hankkii tienviitat ja kiinteistönomistaja/haltija hankkii osoitenumeron.Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys määrittelee lupajärjestelmät ja rakentamisasiat, vesihuollon järjestämisen sekä jätehuollon.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Honkajoen kunnassa noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty (MRL 14 § 4 mom.) Rakennusjärjestys on hyväksytty Honkajoen kunnanvaltuustossa (Kvalt 17.6.2002 § 24). Rakennusjärjestys on voimassa 1.8.2002 alkaen.

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja vastaa teknisestä toimesta, vesihuoltolaitoksesta ja rakennusvalvonnasta teknisen lautakunnan alaisena.

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja antaa lisätietoa teknisen toimiston asioissa ja rakennusvalvonta-asioissa.

Puh: 044 577 5230

Kunnanvirasto


Kunnanviraston palvelupiste

Puh: 050 577 5200

Fax: (02) 577 5214

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
maanantai - torstai 08.00 - 15.30
perjantai 08.00 - 13.45
Arkipyhää edeltävänä aattona
Avoinna 08.00 - 13.45

Osoite: Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI