Kirjastopalvelut

Kirjasto toimii jokaisessa kunnassa. Lainata voit kirjastokortilla. Voit käyttää myös kirjastojen yhteisiä ja valtakunnallisia verkkopalveluja. Kirjasto vastaa kirjastolain edellyttämien laadukkaiden ja ajan vaatimuksia vastaavien kirjastopalveluiden tuottamisesta kuntalaisille.

Honkajoen kunnankirjasto on mukana koko Satakunnan kattavassa Satakirjastot-yhteistyössä. Satakirjastoilla on yhteiset käyttösäännöt, maksut ja asiakas- ja kokoelmatietokanta. Kaikkien Satakirjastojen aineistoa voi varata, lainata ja palauttaa mihin tahansa Satakunnan kirjastoon.

Kirjastossa voi käyttää tai sieltä voi lainata kirjojen lisäksi mm. elokuvia, musiikkia, äänikirjoja, lehtiä, karttoja ja pelejä. Kirjaston kokoelmiin kuuluu fyysisten teosten lisäksi digitaalista aineistoa, kuten sähköisiä kirjoja, lehtiä ja äänikirjoja. Aineistoa on eri kielillä, mm. vironkielisiä kirjoja Satakirjastojen kolmanneksi suurin kokoelma. Muista Satakunnan kirjastoista voidaan tarvittaessa pyytää erikielisiä siirtolainakokoelmia. Kirjaston kautta voi saada käyttöönsä aineistoa myös Monikielisestä kirjastosta ja saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskuksesta Celiasta. Kirjasto välittää lainoja myös muista Suomen kirjastoista kaukopalvelun välityksellä.

Kirjastossa järjestetään lainaus- ja tietopalvelujen lisäksi mm. asiakasopastuksia, kirjavinkkausta, satutunteja, kirjailijavierailuita, poistomyyntitapahtumia ja näyttelyitä. Kirjastossa on käytössä langaton verkko, tietokoneita, monitoimitulostin ja yleisimmät tietokoneohjelmat.

Toimi näin:

Kirjastokortin ja henkilökohtaisen PIN-koodin voit hankkia lähimmässä kirjastossa. Kirjasto voi antaa kortin oman kunnan tai oman kirjastoyhteenliittymän aineistojen lainaamista varten.

Kun haet korttia, ota mukaan henkilöllisyystodistus, passi tai poikkeustapauksissa muu viranomaisen antama henkilökortti. Korttia et voi hankkia ilman henkilökohtaista käyntiä. Lapsen kirjastokorttia varten tarvitaan hakemus huoltajalta.

Honkajoen kirjastosta lainaamiseen tarvitaan kirjastokortti. Kortti voi olla Honkajoen kirjaston oma kirjastokortti, Satakirjastojen kirjastokortti tai mihin tahansa Satakirjastoon kuuluvan kirjaston kirjastokortti. Kirjastokortin ja henkilökohtaisen PIN-koodin voi hankkia missä tahansa Satakirjastoihin kuuluvassa kirjastossa.

Korttia ei voi saada ilman henkilökohtaista käyntiä kirjastossa, paitsi jos kyse on Celian aineistojen lainaamista, jolloin lainausoikeus voidaan antaa hakijan allekirjoittamaa valtakirjaa vastaan. Alle 15-vuotiailta, laitoksilta ja yhteisöiltä vaaditaan huoltajan tai takaajan kirjallinen suostumus.

Kenelle ja millä ehdoin:

Kirjastossa voit vierailla vapaasti ja käyttää aineistoja, kuten lehtiä, kirjoja ja digitaalisia aineistoja, sähköisiä lehtiä ja tietokantoja. Lainaamista varten tarvitaan kirjastokortti, jonka numero yhdessä henkilökohtaisen PIN-koodin kanssa toimii tunnisteena käytettäessä sähköisiä palveluja.

Kaikilla kirjastoilla on omat käyttösääntönsä. Niissä määritellään käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet.

Satakirjastoilla on yhteiset käyttösäännöt, joita noudatetaan myös Honkajoen kirjastossa. Niissä määritellään käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet. Sääntöjä rikkomalla voi menettää lainausoikeuden Satakirjastoissa.

Palvelun maksullisuus:

Kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaus ja varaaminen, kirjastossa oleskelu sekä ohjaus ja neuvonta on maksutonta. Esimerkiksi kaukolainoista, kopioista, kokoontumistilojen käytöstä saatetaan periä maksu. Nämä selviävät kunkin kunnan kirjaston käyttösäännöistä.

Honkajoen kirjastossa kaukolainat Satakirjastojen ulkopuolelta, valokopiot ja tulosteet ovat maksullisia. Kirjasto perii maksun laina-ajan ylittämisestä, kadonneesta tai turmeltuneesta kirjastoaineistosta, erääntyneiden lainojen perimiskuluista, kirjastokortin uusimisesta, osasta kaukopalvelua, valokopioista ja tulosteista.

Taustakuvaus

Kirjasto on kaikille avoin kohtaamispaikka ja kulttuurikeskus. Siellä on tarjolla lehtiä, kirjoja, musiikkia, elokuvia ja muita aineistoja, joihin voit tutustua paikan päällä tai lainata kotiin. Kirjaston tiloissa voit opiskella, harrastaa ja oleskella. Siellä järjestetään myös opastuksia, neuvontaa, tapahtumia ja näyttelyitä. Kirjastoissa on käytössä langaton verkko, tietokoneita ja yleisimmät tietokoneohjelmat. Monista kirjastoista saa lainaan myös erilaisia esineitä. Kirjastohenkilökunta auttaa ja neuvoo kaikissa tarpeellisissa kysymyksissä.

Useimmat kirjastot ovat yhteistyössä naapurikuntien kirjastojen kanssa. Näin saat lainaan myös muiden kirjastojen teoksia.

Useimpien kirjastojen kokoelmiin kuuluu myös digitaalista aineistoa. Kirjastojen valtakunnalliset verkkopalvelut Kirjastot.fi-sivustolla ovat kaikkien käytössä, samoin Kansalliskirjaston Finna.fi-palvelu. Oman kirjaston kautta voi tilata teoksia myös Monikielisestä kirjastosta ja näkövammaisten Celia-kirjastosta. Verkossa toimii myös Viittomakielinenkirjasto.fi.Koe Honkajoki –verkkopalvelun sivusto

Koe Honkajoki –verkkopalvelu auttaa suunnittelemaan retkiä ja etsimään vapaa-ajan palveluja Honkajoella.

Koe Honkajoki –palvelu auttaa niin paikkakuntalaisia kuin matkailijoita suunnittelemaan retkiä Satakunnassa ja etsimään vapaa-ajan palveluja ostoksista lähiruokaan, nähtävyyksistä aktiviteetteihin ja majoitukseen. Sivusto on mobiilioptimoitu eli toimii hyvin myös älypuhelimissa. Palveluja voi etsiä vapaalla sanahaulla, kategorian tai sijainnin mukaan. Hakutulokset annetaan kätevästi kartalla ja jokaisesta kohteesta on sivustolla tarkempi kuvaus yhteystietoineen. Suosikit voi tallentaa sivustolle ja palata niiden pariin myöhemmin. Verkkopalvelu on käyttäjille ja palveluiden ilmoittajille ilmainen.

Honkajoen kirjastopalvelut -verkkosivu

Yhteystiedot ja lisätietoa

Sivulla on tietoa Honkajoen kunnan kirjastopalveluista. Sivulla on linkit kirjaston kotisivulle Sivistävä Honkajoki -portaalissa, kirjaston Facebook-sivulle sekä Satakirjastojen verkkokirjaston sivustolle.

Satakirjastot

Satakirjastot-verkkokirjasto on Satakunnan yleisten kirjastojen yhteinen asiakasliittymä.

Satakirjastot-verkkokirjastossa voi varata ja uusia lainoja, sekä tarkistaa halutun aineiston sijainnin ja saatavuuden.

Siirry asioimaan

Kirjastonhoitaja

Honkajoen kirjastonhoitaja

Kirjastonhoitajan tehtäviin kuuluu Honkajoen kirjaston toiminnasta huolehtiminen; aineiston hankinnasta ja poistoista päättäminen, lainaustoiminta, kirjojen rekisteröinti, huolto, maakunnallinen yhteistyö, nettipalvelu jne. Kirjaston toiminta on monipuolistunut erityisesti Satakirjastojen yhteistyön myötä. Lisäksi Honkajoen kirjastonhoitaja vastaa Karvian kirjastosta ja hän toimii keskiviikkoisin Karvian kirjastossa. Honkajoen kirjastonhoitajalta saa tietoa kirjaston ja asiointipisteen palveluista.

Puh: 050 577 5223

Kirjasto


Honkajoen kirjastolla on nykyaikaiset, valoisat toimitilat kunnan keskustassa. Kirjastorakennus on valmistunut vuonna 1992.


Kirjastosta voi lainata kirjojen ja lehtien lisäksi mm. erilaisia äänitteitä sekä elokuvia. Kirjasto välittää lainoja myös muista kirjastoista Satakirjastot-yhteistyön ja kaukopalvelun välityksellä. Kirjastossa on kaksi asiakastyöasemaa internet-käyttöön ja tekstinkäsittelyyn sekä taulukkolaskentaan. Lisäksi käytettävissä on tulostin ja skanneri.

Puh: 050 577 5223

Aukioloajat

Normaalit palveluajat.
maanantai, torstai 13.00 - 19.00
tiistai 13.00 - 16.00
perjantai 10.00 - 16.00
Pyhäpäivien aattoina
Avoinna 10.00 - 15.00

Osoite: Puistotie 6, 38950 HONKAJOKI