Lukiokoulutuksen oppilashuolto

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan oikeus opiskelijahuoltoon. Opiskeluhuoltoon sisältyy psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhoitajan vastaanotto ja hammashoito.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Opiskeluhuollon palveluita ovat oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaan psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyy kouluterveydenhoitajan vastaanotto ja hammashoito. Kouluterveydenhoitajan vastaanotto on lukiolla torstaisin. Muina aikoina palvelut ovat saatavissa terveysaseman kautta. Oppilaiden hammashoidosta vastaa Honkajoen terveysaseman hammashoitola. Tarkastuksiin ja hoitoihin toimitetaan varausajat hammashoitolan kautta. Mikäli hoitoja varataan kotoa käsin ja ne ajoittuvat koulupäivään, tulee ajankohta ilmoittaa omalle opettajalle mahdollisimman ajoissa. Lukiolaisten opiskelijaterveydenhuollon palvelut järjestetään Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän (PoSa) ostopalveluna.

Koulukuraattori tukee oppilaita kouluun, kotiin, kaverisuhteisiin tai vapaa-aikaan liittyvissä elämän pulmatilanteissa. Oppilas itse, huoltaja tai opettaja voi ottaa yhteyttä koulukuraattoriin. Lukiolla kuraattorin löytää oppilaanohjaajan huoneesta maanantaisin. Muina aikoina koulukuraattorin tavoittaa sähköpostitse ja puhelimitse.

Koulupsykologin työn tavoitteena on yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilökunnan kanssa edistää opiskelijoiden oppimista ja psyykkistä hyvinvointia. Vanhemmat tai oppilas itse voivat ottaa suoraan yhteyttä koulupsykologiin. Oppilas voi tulla koulupsykologin asiakkaaksi myös opettajan tai koulun ja oppilashuollon muiden työntekijöiden aloitteesta. Yhteyttä voi otta puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta. Koulupsykologi on Honkajoella joka toinen tiistai.

Kenelle ja millä ehdoin:

Katso lisätietoa Honkajoen lukion kotisivulta. Sivusto vaatii sisäänkirjautumisen.

Taustakuvaus

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Opiskelijahuollon järjestämisestä ovat vastuussa oppilaitos ja sen sijaintipaikkakunta. Ne järjestävät huollon kaikille lukio-opiskelijoille riippumatta siitä, minkä kunnan asukkaita nämä ovat. Lukion opiskelijahuollon tavoitteena on luoda opiskelijalle terve ja turvallinen oppimis- ja opiskelijaympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä ja edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia.Honkajoen lukion kotisivut

Peda.net Kankaanpää, Honkajoen lukion kotisivut ja verkko-oppimisympäristö

Peda.net on verkko-oppimisympäristö, joka sisältää Honkajoen lukion omat verkkosivut. Sivusto vaatii sisäänkirjautumisen.

Honkajoen koulujen Wilma

Wilma on peruskoulun ja lukion hallinto-ohjelman www-liittymä.

Honkajoella opettajien, huoltajien ja opiskelijoiden viestinnän välineenä käytetään Wilmaa. Opettajat syöttävät Wilman kautta arvioinnit ja poissaolot, päivittävät henkilötietojaan ja viestivät opiskelijoiden ja huoltajien kanssa. Huoltajat seuraavat ja selvittävät Wilman kautta opiskelijan poissaoloja, viestivät opettajien kanssa ja lukevat koulun tiedotteita. Opiskelijat valitsevat Wilmassa kursseja, seuraavat suorituksiaan, lukevat tiedotteita ja viestivät opettajien kanssa.

Siirry asioimaan

Koulupsykologi

Koulupsygologin tavoitteena on edistää koululaisten oppimista ja psyykkistä hyvinvointia.

Koulupsykologi toimii lakisääteisesti kouluissa osana koulun oppilashuoltoa. Koulupsykologin työnkuvaan kuuluu yhteisöllisen työn lisäksi mm. * Oppimis- ja koulunkäyntivaikeuksien arviointi. Ennen laajaa oppimistutkimusta tehdään oppimistutkimuksen tarpeen arvio. Tehtyjen selvitysten ja mahdollisen oppimistutkimuksen perusteella tehdään jatkosuunnitelmat yhteistyössä oppilaan, vanhempien ja koulun kanssa. * Neuvonta ja ohjaus lapsen tai nuoren oppimiseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa, ja esimerkiksi silloin kun mielialaan, pelkoihin tai ahdistukseen liittyvät asiat huolestuttavat. Varsinaista terapiaa tai muuta pitkäaikaista hoitoa koulupsykologi ei tarjoa. Yhteyttä voi otta puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta.

Puh: 040 653 5808

Kouluterveydenhoitaja yhteiskoulu ja lukio

Kouluterveydenhoitaja yhteiskoulu ja lukio.

Kouluterveydenhoitajan puhelinneuvonta ja ajanvaraus keskiviikkoisin, perjantaisin sopimuksen mukaan.

Puh: 040 652 4282

Yhteiskoulun rehtori

Honkajoen yhteiskoulun rehtori

Yhteiskoulun rehtoriin voi olla yhteydessä Honkajoen yhteiskouluun liittyvissä asioissa ja kysymyksissä. Häneen voi voi olla yhteydessä myös muihin sivistystoimeen liittyvissä asioissa.

Puh: 044 577 5280

Koulukuraattori

Kuraattori tukee oppilaita kouluun, kotiin, kaverisuhteisiin tai vapaa-aikaan liittyvissä elämän pulmatilanteissa.

Sekä Hongon koulussa että yhteiskoulussa käy koulukuraattori. Kuraattori tukee oppilaita kouluun, kotiin, kaverisuhteisiin tai vapaa-aikaan liittyvissä ongelmissa. Kuraattori tekee työtä yhdessä oppilaan, oppilasryhmien, opettajien ja vanhempien/huoltajien kanssa. Koulukuraattori on tavattavissa yhteiskoulussa/lukiolla maanantaisin ja Hongon koulussa (ja puukoululla) tiistaisin.

Puh: 040 631 1675

Honkajoen yhteiskoulu ja lukio


Honkajoen yhteiskoulu (vuosiluokat 7–9) toimii samassa koulurakennuksessa yhdessä Honkajoen lukion kanssa.

Honkajoen yhteiskoulu (vuosiluokat 7–9) toimii vuosina 1996–1997 peruskorjatussa koulurakennuksessa yhdessä Honkajoen lukion kanssa. Koulun opetusvälineistö on ajanmukaista av-laitteiston sekä tietotekniikan osalta. Koulussa on dokumenttikamerat kaikissa luokissa sekä lisäksi Smart Board -esitystauluja.

Puh: 050 577 5281

Fax: (02) 577 5217

Osoite: Karviantie 12, 38950 HONKAJOKI