Esiopetuksen oppilashuolto

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon, joka on huolenpitoa lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Esioppilaiden oppilashuollon perusajatuksena on varhainen puuttuminen ja ongelmien ennaltaehkäisy perheiden ja esiopetuksen henkilökunnan yhteistyönä.

Esiopetuksen oppilashuoltoon kuuluu lapsen oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen tukemalla ja edistämällä oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä.

Esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat koulunjohtaja, esikoulun opettaja ja terveydenhoitaja yhdessä perheen kanssa.

Esiopetuksen oppilaiden asioita voidaan käsitellä Hongon koulun oppilashuoltoryhmän kokousten yhteydessä. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa. Tämän lisäksi oppilashuoltoryhmät kokoontuvat tarvittaessa yhteen käsiteltäessä laajempia asioita, kehittämistä tai esimerkiksi nivelvaiheita.

Toimi näin:

Lisätietoja antavat esiopetuksen opettaja ja yhteiskoulun rehtori.

Taustakuvaus

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Henkilökohtaisina palveluina esiopetukseen osallistuva lapsi voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on luoda lapselle terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, tukea oppimista, lieventää ja ehkäistä oppimisen esteitä ja oppimisvaikeuksia, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat kunnan viranomaiset yhteistyössä lapsen vanhempien tai huoltajien ja lapsen itsensä kanssa.Oppilashuolto Sivistävä Honkajoki -portaalissa

Tietoa oppilashuollosta Honkajoen koulut -verkkosivulla

Sivun yläpalkissa on kohta Oppilashuolto. Valitsemalla sen avautuu valikko, josta voi valita esimerkiksi sivut Kouluterveydenhuolto, Koulukuraattori tai Koulupsykologi.

Koulupsykologi

Koulupsygologin tavoitteena on edistää koululaisten oppimista ja psyykkistä hyvinvointia.

Koulupsykologi toimii lakisääteisesti kouluissa osana koulun oppilashuoltoa. Koulupsykologin työnkuvaan kuuluu yhteisöllisen työn lisäksi mm. * Oppimis- ja koulunkäyntivaikeuksien arviointi. Ennen laajaa oppimistutkimusta tehdään oppimistutkimuksen tarpeen arvio. Tehtyjen selvitysten ja mahdollisen oppimistutkimuksen perusteella tehdään jatkosuunnitelmat yhteistyössä oppilaan, vanhempien ja koulun kanssa. * Neuvonta ja ohjaus lapsen tai nuoren oppimiseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa, ja esimerkiksi silloin kun mielialaan, pelkoihin tai ahdistukseen liittyvät asiat huolestuttavat. Varsinaista terapiaa tai muuta pitkäaikaista hoitoa koulupsykologi ei tarjoa. Yhteyttä voi otta puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta.

Puh: 040 653 5808

Esikoulunopettaja

Esikoulunopettaja vastaa esiopetuksesta ja päivähoidon erityisopetuksesta

Mikäli vanhemmalla tai päivähoidon henkilöstöllä herää huoli lapsen kasvuun tai kehitykseen liittyen, voi ottaa yhteyttä esikoulun opettajaan joka vastaa päivähoidon erityisopetuksesta Honkajoella.

Puh: 050 577 5273

Yhteiskoulun rehtori

Honkajoen yhteiskoulun rehtori

Yhteiskoulun rehtoriin voi olla yhteydessä Honkajoen yhteiskouluun liittyvissä asioissa ja kysymyksissä. Häneen voi voi olla yhteydessä myös muihin sivistystoimeen liittyvissä asioissa.

Puh: 044 577 5280

Peruspalvelukeskus Honkajoki


Peruspalvelukeskus Honkajoki tarjoaa Honkajoen kunnan asukkaille lakisääteisiä terveyden- ja sosiaalihuollon palveluita.

Honkajoen peruspalvelukeskuksessa saat ajanvarauksella lääkärin, hammaslääkärin ja terveydenhoitajien palveluita, perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvolan palveluita sekä sosiaaliohjausta ja neuvontaa.

Puh: 040 652 4340

Aukioloajat


Avoinna 08.00 - 16.00
Avoinna 08.00 - 14.00

Osoite: Lääkärintie 12, 38950 HONKAJOKI

Hongon puukoulu


Hongon puukoululla annetaan esiopetusta. Siellä toimii myös esiopetusikäisten päivähoito sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta.

Hongon puukoululla kunnan keskustassa annetaan esiopetusta. Samassa yhteydessä toimii myös esiopetusikäisten päivähoito sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta.

Puh: 050 577 5273

Osoite: Katkontie 7, 38950 HONKAJOKI