Esiopetus

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään maksuttomaan esiopetukseen. Honkajoella esiopetusta järjestetään Puukoululla.

Esiopetus on osa varhaiskasvatusta. Se on suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta, jonka sisältö perustuu opetushallituksen antamiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus, PL 14 §). Opetussuunnitelman perusteissa määritellään, että esiopetuksen tehtävänä on mm. edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen tervettä itsetuntoa myönteisten oppimiskokemusten avulla.

Esiopetusta annetaan kunnan keskustassa Puukoululla neljänä päivänä viikossa. Kunta kustantaa esiopetuksessa olevien lasten kuljetuksen, jos matka lasten esiopetuspaikkaan on yli 3 km ja jos matka on yhdistettävissä koulukuljetuksiin.

Toimi näin:

Oppilasilmoitus-lomakkeella voit ilmoittaa oppilaan esiopetukseen. Palauta tämä lomake henkilökohtaisesti esiopetuksen ilmoittautumispaikalle.

Lisätietoja antavat esikoulun opettaja ja yhteiskoulun rehtori.

Taustakuvaus

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.Esiopetuksen verkkosivu

Yhteystiedot ja lisätietoa esiopetuksesta

Esiopetus Honkajoen kunnassa kuuluu sivistystoimen tehtäviin. Sivulta löytyy esiopetuksen yhteystiedot.

Esiopetus Sivistävä Honkajoki -portaalissa

Tietoa esiopetuksesta Honkajoen koulut -verkkosivulla

Esiopetus on edustettuna Honkajoen koulut -verkkosivulla. Sivulta löytyy myös esiopetuksen yhteystiedot.

Oppilasilmoitus

Oppilaan ilmoittaminen esi- tai perusopetukseen

Lomakkeella voit ilmoittaa oppilaan esi- tai perusopetukseen Honkajoella. Palauta tämä lomake henkilökohtaisesti ilmoittautumispaikalle. Ilmoittautumispaikka on esiopetus tai perusopetus.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Esikoulunopettaja

Esikoulunopettaja vastaa esiopetuksesta ja päivähoidon erityisopetuksesta

Mikäli vanhemmalla tai päivähoidon henkilöstöllä herää huoli lapsen kasvuun tai kehitykseen liittyen, voi ottaa yhteyttä esikoulun opettajaan joka vastaa päivähoidon erityisopetuksesta Honkajoella.

Puh: 050 577 5273

Yhteiskoulun rehtori

Honkajoen yhteiskoulun rehtori

Yhteiskoulun rehtoriin voi olla yhteydessä Honkajoen yhteiskouluun liittyvissä asioissa ja kysymyksissä. Häneen voi voi olla yhteydessä myös muihin sivistystoimeen liittyvissä asioissa.

Puh: 044 577 5280

Hongon koulun kenttä


Hongon koulun hiekkakenttä / luistelukenttä

Hongon koulun kentällä on tilaa pelata ja leikkiä. Kesäaikaan hiekkakentällä voi harrastaa palloilulajeja. Talvella alue toimii luistelukenttänä. Kentän pinta-ala on 120x60 m2 eli 7200 m2. Pintamateriaali sulana on kivituhka. Kentällä on valaistus. Koulun kenttä on käytettävissä kouluaikojen ulkopuolella, mikäli sitä ei ole erikseen varattu.

Osoite: Katkontie 7, 38950 HONKAJOKI

Hongon koulun leikkikenttä


Hongon koulun leikkikenttä sijaitsee Honkajoen kirkonkylässä.

Hongon koulun leikkikenttä on kaikenikäisille lapsille tarkoitettu leikkipaikka. Kunnan tekninen toimi ylläpitää aluetta mutta ei järjestä valvontaa. Lemmikkieläinten tuominen alueelle on kielletty. Leikkipaikalla ei ole talvikunnossapitoa.

Osoite: Katkontie 7, 38950 HONKAJOKI

Hongon puukoulu


Hongon puukoululla annetaan esiopetusta. Siellä toimii myös esiopetusikäisten päivähoito sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta.

Hongon puukoululla kunnan keskustassa annetaan esiopetusta. Samassa yhteydessä toimii myös esiopetusikäisten päivähoito sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta.

Puh: 050 577 5273

Osoite: Katkontie 7, 38950 HONKAJOKI